Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 78/2018 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia
12 października 2018 r. dotyczącego wprowadzenia ,, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 12/2020 Starosty Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącego wprowadzenia  ,, Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110 - 2020

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109 - 2020

 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kursy i szkolenia prowadzone w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks.dra Jana Zwierza, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108 - 2020

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107 - 2020

 •  

w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102 - 2020

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101 - 2020

 •  

w sprawie powołania Zespołu do aktualizacji: ,, Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa pństwa i w czasie wojny".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjno - kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98 - 2020

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97 - 2020

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Promocji i Funduszy Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 12/2020 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia  18 marca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia ,, Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach ''

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96 - 2020

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95 - 2020

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 z dnia 03 listopada 2020r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94 - 2020

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia NR 82/2020 z dnia 03 listopada 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93 - 2020

 •  

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91 - 2020

 •  

w sprawie norm zużycia paliw płynnych samochodów eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92 - 2020

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanej usługi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90 - 2020

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89 - 2020

 •  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88 - 2020

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87- 2020

 •  

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86 - 2020

 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kursy i szkolenia prowadzone w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85 - 2020

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Promocji i Funduszy Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjno-technicznych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83 - 2020

 •  

wsprawach organizacyjno-kadrowych Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjnych oraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2020 z dnia 23 października 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81 - 2020

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80 - 2020

 •  

w sprawie zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79 - 2020

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 78 - 2020

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadazenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 77/2020

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 76/2020

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2020

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru sprzętu i wyposażenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 74/2020

 •  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. ,, Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 73/2020

 •  

w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/2020

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/2020

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2020

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją
w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2021 roku.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/2020

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 82/2016 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 18 listopada 2016 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 90/2016 z dnia 7 grudnia 2016 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT
w powiecie Ropczycko - Sędziszowskim i jego jednostkach budżetowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/2020

 •  

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/2020

 •  

w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia etapu powiatowego oraz wyłonienia laureatów w Powiatowym Konkursie Historycznym ,, Bo dla nich ważna była Polska ".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/2020

 •  

w sprawie wyboru przedstawiciela osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach w celu ich reprezentowania podczas konsultacji z pracodawcą w sprawie wyboru instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 65/2020

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu
Powrót