Menu Podmiotowe menu ikonka

ZARZĄDZENIE NR 98 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 97 - 2016

 •  

w sprawie ustalenia zasad zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz postępowania z kluczami

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 96 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finasowego Starostwa Powiatowego na 2017 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 95 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 94 - 2016

 •  

w sprawie określenia wzorów deklaracji i rejestrów dotyczących centralizacji zasad rozliczeń podatku VAT
w powiecie Ropczycko - Sędziszowskim i jego jednostkach budżetowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 93 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 92 - 2016

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia  15 czerwca 2016 r w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 91 - 2016

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 90 - 2016

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w powiecie Ropczycko - Sędziszowskim i jego jednostkach budżetowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 89 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 88 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 87 - 2016

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Nr 2/2015 z dnia
7 stycznia 2015 r. w sprawie  powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 86 - 2016

 •  

w sprawie powołania komisji  do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 85 - 2016

 •  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Ropczycach i trybu jej działania

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 84 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetaru nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 83 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do otwarcia i oceny ofert w zapytaniu ofertowym o wartości do 30 tys. euro

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 82 - 2016

 •  

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku  VAT w powiecie Ropczycko - Sędziszowskim i jego jednostkach budżetowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 81 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 80 - 2016

 •  

w sprawie powołania Kapituły Konkursowej celem wyłonienia kandydatów na najlepszych sportowców, trenerów oraz talenty

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 79 - 2016

 •  

w sprawie norm zużycia paliw płynnych ciągnika eksploatowanego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 78 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót  budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 77 - 2016

 •  

w sprawie utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 76 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników zatrudnionych w drodze naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 75 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 74 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 73 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 72 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 71 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 70 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 69 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 68 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 67 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 66 - 2016

 •  

w sprawie okresowej zmiany organizacji czasu pracy

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 65 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 64 - 2016

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2017 roku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 63 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 62 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 61 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 60 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 59 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie projektu graficznego:Logo wraz z hasłem promującym Powiat Ropczycko - Sędziszowski

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 58 - 2016

 •  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk.
,, BIESZCZADY 2016 ".

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 57 - 2016

 •  

w sprawie powołania komisji do odbioru pomieszczeń stołówki wraz z wyposażeniem i sprzętem

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 56 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 55 - 2016

 •  

w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pod nazwą: ,, Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w specjalistyczny sprzęt."

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 54 - 2016

 •  

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowego Kompleksowego Ćwiczenia Zgrywającego Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 53 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 52 - 2016

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 51 - 2016

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2016 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 50 - 2016

 •  

w sprawie instrukcji określającej zasady wykonywania wybranych czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz zamiejscowych komórkach organizacyjnych  w Sędziszowie Małopolskim

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 49 - 2016

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2015 Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 01 września 2015 r.

Przejdź do wpisu
Powrót