Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 10/2019 z dnia 23 stycznia  2019  zmienionego Zarządzeniem Nr 34/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie ustalenia regulaminu pracy zdalnej w  Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 125 - 2021

 •  

w sprawie wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w zakresie podatku w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ropczyko - Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 124 - 2021

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 123 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia odpłatności za kursy i szkolenia prowadzone w formach pozaszkolnych w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko - Sędziszowski 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 122 - 2021

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 121 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu ropczycko - sędziszowskiego w 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 120 - 2021

 •  

w sprawie  zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 119 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót geodezyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 118 - 2021

 •  

W sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydział Geodezji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 117 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116 - 2021

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 115 - 2021

 •  

w sprawie powołania komisji konkursowej do Powiatowego Konkursu Literackiego ,, Wędrówka z Legendą przez Ziemię Ropczycko - Sędziszowską".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 114 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 113 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 112 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 111 - 2021

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110 - 2021

 •  

W sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 109 - 2021

 •  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) PK. ,, PATROL - 21 "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 108 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia okresu zimowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 107 - 2021

 •  

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla użyczonego samochodu marki Ford Fac Tourneo Custom o numerze rejestracyjnym RRS 30703

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 106 - 2021

 •  

w sprawie powołania Powiatowego Organizatora Imprez Sportowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 105 - 2021

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 104 - 2021

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 1 września 2020 zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 26 lutego 2021, Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 17 maja 2021 i Zarządzeniem Nr 87/2021 z dnia 10 września 2021 w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 103 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102 - 2021

 •  

w sprawie zaleceń do miejskich i gminnych planów zarządzania kryzysowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 101 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 99 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia klasycznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 98 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla użyczonego samochodu marki Ford Fac Tourneo Custom nr rej. RRS 30703

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97 -2021

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96 -2021

 •  

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. ,, Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 100 - 2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia klasycznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 95 -2021

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/ Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz ustalenia harmonogramu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w 2022 roku.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 94 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 93 -2021

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2017 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 15 nmarca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad:
- przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży służbowej i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego
- refundacji okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych,
- przydziału środków higieny osobistej oraz napojów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 92 -2021

 •  

w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 90 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 89 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia klasycznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88 -2021

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego  na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87 -2021

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2020 Starosty Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego z dnia 1 września 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 26 lutego 2021 i Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 17 maja 2021 w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 85 -2021

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 84 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 83 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 82 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia klasycznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81 -2021

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia klasycznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 80 -2021

 •  

w sprawie ustalenia zasad zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz postępowania z kluczami.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79 -2021

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze Sekretarza Powiatu oraz powołania Komisji Rekrutacynej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 5 - 2021

 • 08 marca 2021 14:23

w spraw powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Przejdź do wpisu
Powrót