Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 63 - 2023

 •  

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61 - 2023

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 41/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 14 lipca 2022 r. dotyczącego  ,, Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2023 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiegi z dnia 9 marca 2023 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59 - 2023

 •  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 57 - 2023

 •  

w sprawie ustalenia wzoru projektów Uchwał organów Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 55 - 2023

 •  

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Referatu Komunikacji i Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 54 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 53 - 2023

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 52 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Nr 96/2018 z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 51 - 2023

 •  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Integracyjnego Pikniku Rodzinnego ,, Bądźmy Razem"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 50 - 2023

 •  

w sprawie określania zasad obejmowania ,, Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego ,, wydarzeń oraz przyznawania, w tym zakresie wsparcia rzeczowego".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 49 - 2023

 •  

w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku pracy w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 48 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru dostawy i montażu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 47 - 2023

 •  

w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 46 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2023 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 9 marca 2023 w sprawie ustalenia instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 45 - 2023

 •  

w sprawie zmian planu finasowego Starostwa Powiatowego na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 44 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 43 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót realizowanych przy udziale dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 42 - 2023

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 41/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z dnia 14 lipca 2022 r. dotyczącego ,, Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 41 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 40- 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 39 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 38 - 2023

 •  

w sprawie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 37 - 2023

 •  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 36 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 35 - 2023

 •  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 33 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 32 - 2023

 •  

w sprawie zmiany zarządzenia własnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 31- 2023

 •  

w sprawach organizacyjnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 30 - 2023

 •  

w sprawie powołania Komisji do wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 29 - 2023

 •  

w sprawie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 28 - 2023

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 78/2018 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 12 października 2018 r. dotyczącego ,, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach."

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 27 - 2023

 •  

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 32/2018 Starosty Powiatu Ropvczycko - Sędzoiszowskiego z dnia 25 maja 2018 r. dotyczacegoi wprowadzenia ,, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 26- 2023

 •  

w sprawie ustalenia Procedury dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25 - 2023

 •  

w sprawie ustalenia regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 24- 2023

 •  

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 23- 2023

 •  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 18 marca 2020 r. dotyczącego wprowadzenia
 ,, Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostewie Powiatowym w Ropczycach "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 22- 2023

 •  

w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 16/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 21- 2023

 •  

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2023 Starosty Ropczycko - Sędziszowskiegoi z dnia 5 stycznia 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 20- 2023

 •  

w sprawie określenia zasad obejmowania ,, Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego" wydarzeń oraz przyznawania, w tym z zakresie wsparcia finansowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 19 - 2023

 •  

w sprawie ustalenia Instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli dowodów księgowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 18 - 2023

 •  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2022 Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 3 października 2022 roku

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz wprowadzenia zasad postępowania dotyczących ustalenia czasu przechowywania danych osobowych i informacji zbieranych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach zwanych Polityką Retencji Danych Osobowych

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie zasad wydawania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Powiatu Ropczycako - Sędziszowskiego oraz ich rejestrowannia

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Ropczycach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13 - 2023

 •  

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej w Wydziale Dróg Powiatowych dla przeprowadzenia procedur udzielenia zamówień klasycznych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12 - 2023

 •  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11 - 2023

 •  

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dotyczącego realizacji grantu w ramach projektu ,, Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przejdź do wpisu

Zarządzenie NR 34 - 2023

 • 02 sierpnia 2023 14:51

w sprawie refundacji okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorach ekranowych

Przejdź do wpisu
Powrót