Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. 

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudow w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem jednego miejsca noclegowego w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach. 

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie przystąpienia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego do realizacji programu PEFRON "Zajęcia klubowe w WTZ".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1325/2018

 •  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1324/2018

 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1323/2018

 •  

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1322/2018

 •  

w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1321/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1320/2018

 •  

w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1319/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVII/1318/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i edukacji prawnej w 2019 roku, składane w ramach otwartego konkursu ofert. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVI/1317/2018

 •  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVI/1316/2018

 •  

w sprawie udzielenia zamówienia do 30 000 euro. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVI/1315/2018

 •  

w sprawie przekazania zakończonej inwestycji. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXVI/1314/2018

 •  

w sprawie przekazania wyposażenia pracowni edukacji ekologicznej oraz powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach realizacji zadania "Młodzi ekolodzy- na ratunek pszczołom".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXV/1313/2018

 •  

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXV/1312/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 47 miejsc".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXV/1311/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1310/2018

 •  

w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1309/2018

 •  

w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1308/2018

 •  

w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1307/2018

 •  

w sprawie udzielenia zamówienia do 30 000 euro. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1306/2018

 •  

w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania do 30 000 euro.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIV/1305/2018

 •  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1304/2018

 •  

w sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/295/2018 z dnia 7 września 2018 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1303/2018

 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1302/2018

 •  

w sprawie planów wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1301/2018

 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1300/2018

 •  

w sprawie Statutu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1299/2018

 •  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1298/2018

 •  

w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1297/2018

 •  

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1296/2018

 •  

w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1295/2018

 •  

w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1294/2018

 •  

w sprawie skierowania do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego projektu uchwały dotyczącej przekazania nieruchomości w drodze darowizny. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXIII/1293/2018

 •  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXII/1292/2018

 •  

w sprawie przyznania nagród i stypendiów Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXII/1291/2018

 •  

w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXII/1290/2018

 •  

w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXII/1289/2018

 •  

w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXII/1288/2018

 •  

w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXXI/1287/2018

 •  

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie oraz ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXX/1286/2018

 •  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXX/1285/2018

 •  

w sprawach finansowych. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXX/1284/2018

 •  

w sprawie przekazania wyposażenia kuchni. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXX/1283/2018

 •  

w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr CLXX/1282/2018

 •  

w sprawie gospodarowania nieruchomościami powiatowymi. 

Przejdź do wpisu
Powrót