Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr 2/21/2023

 •  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Radu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/6/2023

 •  

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/114/2023

 •  

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/113/2023

 •  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/25/2022

 •  

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/22/2022

 •  

w sprawie: opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 2/25/202

 •  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/5/2022

 •  

w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/6/2022

 •  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji rewizyjnej Radu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/11/2022

 •  

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/56/2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/55/2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/9/2021

 •  

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/13/2021

 •  

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/13/2021

 •  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2022 - 2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/14/2021

 •  

w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/74/2021

 •  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/75/2021

 •  

w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/13/2021

 •  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/11/2021

 •  

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/8/2020

 •  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 2/7/2020

 •  

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/28/2020

 •  

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2020 - 2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/14/2019

 •  

projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2020 - 2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/8/2019

 •  

projekt uchwały budżetowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 3/3/2020

Przejdź do wpisu

Uchwała nr 3/17/2020

 •  

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3.25.2019

 •  

 w sprawie wykonania budżetu Powiatu za I płółrocze 2019

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr.10.2019

 •  

opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/27/2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/26/2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3.107.2018

 •  

opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019r

Przejdź do wpisu

Uchwała

 •  

Uchwała nr 3.22.2018 projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3.19.2018

 •  

w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu na 2019r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/35/2018

 •  

informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/26/2018

 •  

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez powiat ropczycko-Sędziszowski kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6 740 000,00 zł zaciąganego na finansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu powiatu na 2018r. zadań: pn: "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych". "Budowa łącznika z autostradą A4", "Budowa i przebudowa kompleksu boisk infrastruktury sportowej Powiatu" oraz "Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego przez SOSW"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/14/2018

 •  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/22/2018

 •  

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/16/2018

 •  

w sprawie: prawidłowości planowej kwoty długu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2018-2028

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 3/17/2018

 •  

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Uchwała Nr 3/115/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Uchwała Nr 3/38/2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2018-2028

Przejdź do wpisu
 •  

Uchwała Nr 3/37/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2018 rok

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Uchwała nr III/7/2017

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Powrót