Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

data wpływu zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.09.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Broniszów  działka o  nr ewid.: 616/1, 616/11, 1165/6, 1165/7, 1165/9, 1171/3, 1171/4, 1172/3,1172/4, 1175/3, 1175/4, 1176/3, 1176/4, 1177/2, 1296/2, 1320/1, 1320/2

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej     

data wpływu zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.09.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Broniszów  działka o  nr ewid.: 1320/2,1321/1,1323/3, 1323/4,1324/1, 1324/2, 1325/1, 1326/3, 1327/1, 1328/1, 1329/3, 1340/5, 1340/6, 1348/4, 1348/6, 1350, 1356/4, 1358, 1364/7 i 1364/9

Budowa odcinka sieci kanalziacji sanitarnej     

Przejdź do wpisu
 •  

data wpływu zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

20.09.2023r.

Ryszard Krztoń

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Gnojnica  działka o  nr ewid.: 1885/1, 1886 i 1887

Budowa odcinka sieci wodociągowej     

Przejdź do wpisu
 •  

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.07.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

jednostka ewid. Ropczyce - miasto obręb Ropczyce - Chechły działki o  nr ewid.: 1648, 1647/2 i 1646/2

Budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 08.09.2023r.  

Przejdź do wpisu
 •  

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.07.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Ostrów, obręb Borek Mały  działki o  nr ewid.: 315/2, 319/4, 315/1, 319/3, 405, 188/2 i 188/3

Budowa  odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia    

Przejdź do wpisu
 •  

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.07.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

ul. Bandtowskiego 16 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce - Witkowice  działki o  nr ewid.:  60/2, 59/2, 64/1, 75/3, 74/11, 74/15, 74/14

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 08.09.2023r.  

Przejdź do wpisu
 •  

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

27.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.: 4867/2, 4867/28, 4867/30, 4867/29, 4867/23, 2263/11, 2263/12, 4867/25, 4867/26, 4867/27, 4867/17, 4867/7, 4867/12, 4867/13, 4867/14, 4867/15 i 4867/16

Budowa  linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej Wielopole - Podliwek    

Przejdź do wpisu
 •  

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

27.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.: 1930/2, 2400/2, 1897, 1901, 1902 i 1905

Budowa  linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1296R Przyjęto zgłsozenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 18.08.2023r.  

Przejdź do wpisu

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni wraz z zasialenim w obrębie ewid. Ocieka oraz w obrębie ewid. Źdżary , w jednostce ewid. Ostrów.

 • 19 lipca 2023 09:14

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

19.07.2023r.

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

jednostka ewid. Ostrów, obręb Ocieka działki o  nr ewid.: 3937, 3936, 3762, 3758, 3759, 3744, 3746, 3702, 3643/4, 3643/3, 3713/1

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni wraz z zasialeniem
 
przyjęto zgłozenie bez wneisienia sprzeciwu w dniu 10.08.2023r.  

 

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

19.07.2023r.

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

jednostka ewid. Ostrów, obręb Żdźary działki o  nr ewid.: 6/2, 9, 2

Robzudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni wraz z zasilaniem
 
przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 10.08.2023r.  

 

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie ewid. Ropczyce, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 14 lipca 2023 11:48

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

14.07.2023r.

Paweł Wojnarowski

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce działki o  nr ewid.: 862/8, 862/4, 861/3, 865/15, 861/4, 865/14, 863/9

Budowa odcinka sieci wodociągowej
 
   

Przejdź do wpisu

Budowa napowietrznej linii oświetenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1342R Sędziszów - Zagorzyce - Wielopole w obrębie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie

 • 07 lipca 2023 13:02

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.: 650/10, 650/15, 650/14, 650/8, 650/13, 652/1, 648/3, 636/3, 635/7, 613/1, 614/1, 612/1, 261, 611/1, 597/1, 368/3, 263/3, 263/4, 262, 258, 257/1, 233/3, 233/4, 220/3, 210/1, 208/3, 191/3, 190/1, 189, 188, 184, 183, 4684, 368/2, 367, 364/1, 364/4, 635/14 i 635/15.

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1342R Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 29.07.2023r.  

 

Przejdź do wpisu

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie w obrębie ewid. Nawsie, w jednostce ewid. W8ielopole Skrzyńskie.

 • 07 lipca 2023 12:57

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Nawsie  działki o  nr ewid.: 2288/3, 2589, 4042/24, 3459/3, 3465/1, 3460, 3459/1, 3458, 3338, 3309, 3307, 3297, 3296/1, 3295/2, 3464/4

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski - Bystrzyca Wielopole Skrzyńskie
 
Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 29.07.2023r.  

 

Przejdź do wpisu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w obrębie ewid. Sędziszów Małopolski, w jednoscte ewid. Sędziszów Małopolski - miasto.

 • 06 lipca 2023 08:21

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

04.07.2023r.

Wojciech Blech

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - miasto, obręb Sędziszów Małopolski działka o  nr ewid.: 1510/1

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkanym jednorodzinnym
 
   

Przejdź do wpisu

Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i niezbędną in frastrukturą w obrębie ewid. Nawsie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 05 lipca 2023 11:23

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

05.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Nawsiee  działki o  nr ewid.:1428/3, 1455/2, 1470/6, 1477/2, 1478/2, 1480/3, 1480/4, 1482/2, 1483/1, 1485/2, 1486/2, 1636/3, 2131/2, 2310, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 2360/2, 2361/2, 2364, 2365, 2366, 2367, 2369, 2370/1, 2371, 2407, 2410, 2411, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2413, 2414/1, 2414/3, 2414/4, 2415, 2416, 2420, 2421/2, 2423/1, 2455, 2456, 2457, 2458/2, 2460/2, 2466/3, 2466/4, 2467/3, 2467/4, 2468, 2471, 2472/2, 2473, 2474, 2476, 2477, 2478, 2485, 2486, 2487/1, 2488/1, 2488/3, 2494/3,

Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i niezbędną infrastrukturą
 
Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 14.09.2023r. Postanowienie z art. 30 PB z dnia 24.07.2023r., uzupełniono braki w dniu 23.08.2023r. Inwestor zmodyfikował treść wniosku wykreślając działki: 2395 oraz 3823, uzupełniając jednocześnie wniosek o następujące działki: 2395/1, 2395/2 i 3823/2.

 

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

05.07.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Nawsie  działki o  nr ewid.:2510/2, 2512/4, 2513, 2514/2, 2515/2, 2516, 2517, 2518/2, 2518/3, 2518/4, 2520, 2521/2, 2522/2, 2524/2, 2525/2, 2531/2, 2531/4, 2553/2, 2554/4, 2555/2,2555/3, 2557/4, 2558/2, 2559/2, 2561/2, 2562/2, 2563, 2565/1, 2565/2, 2567/3, 2567/4, 2574, 2578, 2581, 2594, 2595, 2596, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610/2, 3817/1, 3817/2, 3822, 3827, 3858/3, 3858/4, 3859/3, 3859/4, 3859/6, 3860/2, 3860/3, 3860/4, 3861/2, 3993, 4042/22, 2395/1, 2395/2 i 3823/2

Budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i niezbedną infrastrukturą   I

 

Przejdź do wpisu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 w obrębie ewid. Wiśniowa, w jednostce ewid. Iwierzyce.

 • 04 lipca 2023 08:40

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

30.06.2023r.

Piotr Zając

jednostka ewid. Iwierzyce, obręb Wiśniowa działka nr ewid. 1640

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2    

Przejdź do wpisu

budowa wewnętrznej instalacji gazowej w bnudynku mieszkalnym jednorodzinnym w obrebi ewid. Brzeziny, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 17 lipca 2023 11:39

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

04.07.2023r.

Krystyna Kmiecik

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Brzeziny działka o  nr ewid.: 2740

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkanym jednorodzinnym
 
decyzja sprzeciw z dnia 17.07.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkyu mieszkalnym jednorodzinnym w obrębie ewid. Gnojnica, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 04 lipca 2023 08:36

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

03.07.2023r.

Dorota Feret

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Gnojnica działki o  nr ewid.: 3573

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkanym jednorodzinnym
 
   

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśneinia do budynkó meiszkalnych jednorodzinnych w obrębie ewid. Wolica Piaskowa, w jednost. ewi. Sędziszów Młp - miasto.

 • 26 czerwca 2023 13:52

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

19.06.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - miasto, obręb Wolica Piaskowa działki o  nr ewid.: 1075, 1070/1, 1067, 1063, 1064/3, 1064/4 i 1065/2

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
 
przyjeto zgłoszenie dnia 23.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Przebudowa i budowa ośiwtelnia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej Wielopole Grobla oraz przy drodze powiatowej 1337R i 1342R w obrebie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 30 czerwca 2023 08:35

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

12.06.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.:2006, 2000/2, 2105, 2121, 2103/6, 2102, 2101, 2007/2, 2117/3, 2117/12, 2125

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej oraz przy drodze powiatowej 1337R i 1342R
 
pryzjęto zgłoszeie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 29.06.2023r. Inwestor zrezygnował z działki 2135w obrębie ewid. Wielopole Skrzyńskie

Przejdź do wpisu

Przebudowa i budowa ośiwtelnia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej Wielopole Grobla oraz przy drodze powiatowej 1337R i 1342R w obrebie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 13 czerwca 2023 09:29

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

12.06.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.:2006, 2000/2, 2105, 2121, 2103/6, 2102, 2101, 2007/2, 2117/3, 2135, 2117/12, 2125

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej oraz przy drodze powiatowej 1337R i 1342R
 
   

Przejdź do wpisu

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej w obrębie ewid. Glinik, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 29 czerwca 2023 05:52

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.06.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Glinik  działki o  nr ewid.:2610/3, 2610/6, 2606/7, 2629, 2130/2, 2741/1, 2633/3, 2747/4, 2756/2, 2751, 3002, 2750, 2550

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej
 
Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 29.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej w obrębie ewid. Glinik, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 07 czerwca 2023 09:22

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.06.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Glinik  działki o  nr ewid.:2610/3, 2610/6, 2606/7, 2629, 2130/2, 2741/1, 2633/3, 2747/4, 2756/2, 2751, 3002, 2750, 2550

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej
 
   

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie ewid. Skrzyszów, w jednostce ewid. Ostrów.

 • 26 czerwca 2023 05:56

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

02.06.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ostrów, obręb Skrzyszów działki o  nr ewid.: 60/3, 450, 516, 515, 514, 513, 517/1, 518, 519, 520, 521, 522

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  przyjęto zgłoszene bez wniesienia sprzeciwu w dniu 26.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnnych w obrębie ewid. Czarna Sędziszowka, w jednostce ewid. Sędziszów Małopolski - obszar wiejski.

 • 26 czerwca 2023 13:53

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

02.06.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - obszar wiejski, obręb Czarba Sędziszowska działki o  nr ewid.: 2492/5, 2492/4, 2491/5, 24900/11

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  przyjeto zgłoszenie 23.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa (rozbudowa) i przebudowa odcinka sieci wodociągowej oraz budoa (rozbudowa) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Ropczyce - Witkowice, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 02 czerwca 2023 12:17

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

01.06.2023r.

HETMAN Usługi Budowlane Jan Gazda

jednostka ewid. Ropczyce - miasto , obręb Ropczyce - Witkowice, działki  nr ewid.: 659, 643/5, 643/4, 643/3 i 643/2

budowa (rozbudowa) i przebudowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa (rozbudowa) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej    

Przejdź do wpisu

Budowa sieci kanalizacja sanitarnej, przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym w obrębie ewid. Borek Wielki, w jednostce ewid. Sędziszów Małopolski - miasto.

 • 26 czerwca 2023 13:49

a wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

01.06.2023r.

Gmina Sędziszów Małopolski

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - miasto, obręb Borek Wielki, działka  nr ewid.: 1878/1, 1877/3, 1877/6, 1877/1, 1874/1, 1862, 1861/2, 1861/3, 1857, 1856, 1855/2, 1847, 1846/5, 1846/4, 1845/1, 1845/2, 1917, 2028/3, 2028/7, 2028/15, 2494/1, 2494/2, 2048/1, 1841/1, 1842/9, 1842/5, 1842/6, 1842/7, 1842/8, 1841/2, 1840/3, 1840/5, 1840/6, 1840/8 i 1840/4

budowa sieci kanalizacji , przepompownia ścieków z zasilaniem energetycznym przyjęto zgłoszenie
23.06.2023r.
 

Przejdź do wpisu

Budowa gazociagu średniego ciśnienia w obrębie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wie4lopole Skrzyńskie.

 • 22 czerwca 2023 05:43

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

31.05.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie , obręb Wielopole Skrzyńskie, działki o  nr ewid.: 1988, 1979, 1976/1, 1976/2, 1975 i 1986

budiowa gazociągu średniego ciśnienia Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 22.06.2023r.

Przejdź do wpisu

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1296R Dębcia - Wielopole w obrębie ewid. Brzeziny, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 21 czerwca 2023 05:47

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

360.05.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie , obręb Brzeziny, działki o  nr ewid.: 803/3, 3246/2, 1012/3, 1012/4, 1187/1, 1188, 1900/2, 1203, 1331/2, 1332, 3447, 3440, 1900/5, 1419, 1432, 1431/4, 1434/2, 1436, 1440, 1441, 1704, 1705, 1571, 1706, 1707, 1711, 1713/2, 1809, 1817, 1818, 1820, 1819, 1823/4, 1853, 1899, 1900/8 i 1900/7

budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1296r Dębica - Wielopole Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 21.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w obrębie ewid. Olchowa, w jednostce ewid. Iwierzyce.

 • 30 maja 2023 11:46

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

30.05.2023r.

Anna Magoń-Sikora

jednostka ewid. Iwierzyce , obręb Olchowa, działka  nr ewid.: 99

wewnętrza instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    

Przejdź do wpisu

Rozbudowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarne, przepompowni wraz z zasilaniem w obrebie ewid. Ostrów oraz w obrębie ewid. Żdzary, w jednostce ewid. Ostrów.

 • 20 czerwca 2023 09:19

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

29.05.2023r.

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

jednostka ewid. Ostrów , obręb Ocieka, działki o  nr ewid.: 3758, 3759, 3744, 3746, 3702, 3643/4, 3643/3 i 3713/1
jednostka ewid. Ostrów, w obrębie ewid. Żdzary, działki o nr ewid. 6/2, 9, 2

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni wraz z zasilaniem Inwestor pismem  z dnia 16.06.2023r. wycofał wniosek.  

Przejdź do wpisu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne, przepomowni wraz z zasilaniem w obrębie ewid. Ostrów, w jednostce ewid. Ostrów.

 • 20 czerwca 2023 05:51

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

29.05.2023r.

Gmina Ostrów
39-103 Ostrów 225

jednostka ewid. Ostrów , obręb Ostrów, działki o  nr ewid.: 573/2, 572/2, 576,  571, 577/12, 1119/3, 1136/1, 1139/10 i 1137

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni wraz z zasilaniem Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu  w dniu 20.06.2023r. Inwestor zmodyfikował treść wniosku, rozszerzając go o dodatkowy numer działki.

Przejdź do wpisu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jendnostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 16 czerwca 2023 06:28

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

24.05.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200.

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie , obręb Wielopole Skrzyńskie, działki o  nr ewid.: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405, 3410/5, 3410/6, 3410/7, 3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22 i 3412/24

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 15.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku meiszkalnym jednorodzinnym w obrębie ewid. Ropczyce - Chechły, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 25 maja 2023 08:48

wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

25.05.2023r.

Stanisława Swiniuch

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce - Chechły, działce o  nr ewid.: 2043

Budow wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowej j w obrębie ewid. Ropczyce, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 12 czerwca 2023 10:20

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

23.05.2023r.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce działki o  nr ewid.: 2338, 2334, 2341/14, 2341/6, 2341/5, 2341/4, 2341/3, 2341/2, 2341/1, 461/3, 461/2, 461/1, 171/26, 171/25, 560/4, 572, 557/7, 571/3, 556/3, 550/3, 535/4, 543/5, 539/2, 533/2, 529 i 3250

Budowa odcinka sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w dniu 02.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze powiatowej Nr 1343R Gnojnica - Broniszów w obrębie ewid. Broniszów, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 12 czerwca 2023 10:18

a wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

17.05.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńsloe, obręb Broniszów  działki o  nr ewid.: 1465, 466, 467/1, 468/2, 469, 472/8, 472/7, 473, 476, 460, 459, 526, 1003/1, 1004/1, 1025/2, 1026/1, 1062/17, 1062/18, 1060, 1056/2, 1056/9, 1056/8, 1040/2, 950/25, 1040/1, 971/6, 1042/4, 971/5, 1066/2, 950/24, 950/13, 950/14, 950/16, 950/23, 950/22 i 558/14

Budowa napowietrznej linii ośiwtelniea ulicznego nN 0,4kV przy drodze powiatowej Nr 1343R
 
Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 12.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Wolica Piaskowa

 • 26 czerwca 2023 13:54

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

17.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - miasto, obręb Wolica Piaskowa działki o  nr ewid.: 1134/5, 1134/6, 1132/5, 1132/4, 1132/1, 1130/4

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
 
przjeto zgłoszenie 08.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie ewid. Gnojnica, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 12 czerwca 2023 10:21

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

18.05.2023r.

Aneta i Łukasz Klacza

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Gnojnica, działki o  nr ewid.: 2393/2, 2399/5 i 2391/2

Budowa odcinka sieci wodociągowej Przyjęto zgłoszenie bez wniesia sprzeiwu w dniu 12.06.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociagowej przy ul. Letniej w Sędziszowie Młp.

 • 17 maja 2023 08:30

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

12.05.2023r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - miasto, obręb Sędziszów Małopolski, działki o  nr ewid.: 2012/10, 2012/9, 2012/8, 2009, 2016/3

Budowa odcinka sieci wodociągowej Wydano zaświadczenie o NWS w dniu 16.05,.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Nockowa, w jednostce ewid. Iwierzyce

 • 31 maja 2023 06:14

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Iwierzyce, obręb Nockowa działki o  nr ewid.: 61/22, 61/21, 61/20, 61/19, 61/18, 61/17 i 61/29

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 31.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Klęczany, w jednostce ewid. Sędziszów Małopolski - obszar wiejski.

 • 31 maja 2023 06:59

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - obszar wiejski, obręb Klęczany działki o  nr ewid.: 546/10, 546/9, 1845/13, 1845/12, 1845/11

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  Przyjęto zgłoszenie 31.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Sędziszów Małopolski, w jednostce ewid. Sędziszów Małopolski - miasto.

 • 31 maja 2023 07:00

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Sędziszów Ma\łopolski - miasto, obręb Sędziszów Małopolski działki o  nr ewid.: 1006/44, 1006/50 

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia 
 
Przyjeto zgłoszenie 30.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Gnojnica, w jednostce ewid,. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 31 maja 2023 06:16

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Gnojnica działki o  nr ewid.: 3288, 3298, 3273/2, 3305, 3269

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 31.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Ropczyce, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 29 czerwca 2023 09:41

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce działki o  nr ewid.: 3271/1, 3271/2, 3271/3 i 381/25

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Przyjęto zgłoszenie 29.06.2023r.   

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Ropczyce, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 09 maja 2023 10:22

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce działki o  nr ewid.: 3271/1, 3271/2, 3271/3 i 381/25

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia    

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Ropczyce - Witkowice, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 31 maja 2023 06:15

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - miasto obręb Ropczyce - Witkowice działki o  nr ewid.: 553/4, 553/10, 553/11, 553/12, 553/13, 553/14, 553/15, 553/16, 553/17

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 31.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Łączki Kucharskie, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 29 czerwca 2023 09:39

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Łączki Kucharskie działki o  nr ewid.: 1911/4, 1911/7, 1911/8, 1911/10 i 3347

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Przyjęto zgłoszenie 29.06.2023   

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewid. Łączki Kucharskie, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 09 maja 2023 10:22

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

09.05.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o.
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Łączki Kucharskie działki o  nr ewid.: 1911/4, 1911/7, 1911/8, 1911/10 i 3347

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia    

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie ewid. Ropczyce - Witkowice, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

 • 22 maja 2023 12:17

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.04.2023r.

Andżelika Ziajor

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce - Witkowice działki o  nr ewid.: 672/2, 671/16, 671/7, 671/4

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto bez wniesienia sprzeciwu w dniu 22.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie ewid. Sędziszów Małopolski, w jednostce ewid. Sędziszów Małopolski - miasto.

 • 12 maja 2023 09:22

a wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.04.2023r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

jednostka ewid. Sędziszów Małopolski, obręb Sędziszów Małopolski, działki o  nr ewid.: 2012/10, 2012/9     i 2012/8

Budowa odcinka sieci wodociągowej wycofanie wniosku przez Inwestora w dniu 12.05.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Glinik - Lipowiec w obrębie ewid. Glinik, w jednostce ewdi. Wielopole Skrzyńskie

 • 28 kwietnia 2023 08:15

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

06.04.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Glinik działki o  nr ewid.: 1766/2, 1628, 2370/1 i 1627

Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 28.04.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociągowe w obrębie ewid. Niedźwiada, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski, w obrębie ewid. Braciejowa i w obrębie ewid. Stasiówka, w jednostce ewid. Dębica Gmina.

 • 24 kwietnia 2023 06:05

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

31.03.2023r.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Niedźwiada działki o  nr ewid.: 240/1. 240/2, 84, 241, 242, 37/1, 38, 39, 243, 247, 248, 55/2, 55/1, 256, 254/1, 257, 258/2, 307/2, 308, 309, 310, 315, 79, 340, 643/2, 643/3, 661, 662/3, 662/1, 703/1, 732, 733, 734, 744, 765, 766, 767, 768, 769, 797, 816, 817, 818, 819, 820, 845, 877, 876, 875/3, 878, 875/4, 1858/3, 1878, 1893, 1894, 1895, 1892, 1891/1, 1889, 1888, 1897, 1911, 1516, 1515, 1934, 1935, 1948, 1953, 1954, 1955, 1969, 1975, 1976, 1977, 1981/2, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991/3, 1992, 1993, 1994, 2008, 2013/1, 2013/2, 2015, 2012/2, 1211/4, 1216/1, 1216/2, 2023, 20234/1, 2024/2, ,2026, 2018, 2019, 2022/1, 2021/4,

Budowa odcinka sieci wodociągowej przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 22.04.2023r.  

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

31.03.2023r.

Gmina Ropczyce

jednostka ewid. 1803042 Dębica Gmina, obręb 0001 Braciejowa działka  nr ewid.: 1623, jednostka ewid. 180304_2 Dębica Gmina, obrb 0012 Stasiówka działka nr ewid. 954

Budowa odcinka sieci wodociągowej przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 22.04.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 26 maja 2023 10:30

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

29.03.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Wielopole Skrzyńskie  działki o  nr ewid.: 3389/1, 3390/2, 3390/3, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405, 3410/5, 3410/6, 3410/7, 3410/8, 3410/9, 3411, 3412/1, 3412/12, 3412/13, 3412/14, 3412/16, 3412/18, 3412/20, 3412/22 i 3412/24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor pismem z dnia 24.05.2023r. wycofał wniosek. Postanowienie z art. 30 ustawy PB       z dnia 17.04.2023r.

Przejdź do wpisu

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Ropczyce - Witkowice, w jednoscte ewid. Ropczyce - miasto.

 • 28 marca 2023 07:59

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.03.2023r.

Wojciech Bieś

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce - Witkowice działki o  nr ewid.: 542/7 i 542/10

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    

Przejdź do wpisu

Budowa napoweitrznej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej Nr 107733R Wielopole Sośnice w obrebie ewid. Wielopole Skrzyńskie, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 14 kwietnia 2023 11:20

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

23.03.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Wielopole Skrzyńskie działki o  nr ewid.: 2295, 2296, 2314/2, 2315, 2322, 2323 i 3071

Budowa napowietrznej linii ośiwtelenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Nr 107733R Wielopole Sośnice Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 14.04.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa linii oświetl;enia ulicznego nN 0,4Kv przy drodze gminnej Nr 107746R Brzeziny Szkoła oraz drodze powiatowej Nr 1348 w obrębie ewid. Brzeziny, w jednostce ewid. Wielopole Skrzyńskie.

 • 14 kwietnia 2023 11:19

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

23.03.2023r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie

jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Brzeziny działki o  nr ewid.: 2569/14, 2649/10, 2649/8, 2649/9, 2629, 2631, 2628/1, 2483/1, 2483/2, 2485 i 2486

Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej Nr 107746R Brzeziny Szkoła oraz drodze powiatowej Nr 1348 w m. Brzeziny, Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 14.04.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci wodociagowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Gnojnica, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski

 • 30 marca 2023 12:57

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

08.03.2023r.

Zbigniew Zięba

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Gnojnica działki o  nr ewid.: 1331, 1330, 1377/3, 1329, 1328 i 1364

Budowa odcinka sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej Przyjęto zgłoszenie o nie wniesieniu sprzeciwu w dniu 30.03.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa ocinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ewid. Lubzina, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

 • 30 marca 2023 12:56

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.03.2023r.

Ludwik Para

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Lubzina działki o  nr ewid.: 426

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Przyjęto zgłsozenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 29.03.2023r.  

Przejdź do wpisu

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym znajdującym się na dz. nr ewid. 1564/1 i 1564/2 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie ewid. Kamionka, w jednostce ewid. Ostrów.

 • 23 marca 2023 10:03

ta wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

28.02.2023r.

Polska Spółka Gazwonictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Ostrów, obręb Kamionka działki o  nr ewid.: 1565/11, 1565/12, 1564/1, 1564/2, 1565/9

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym znajdującym się na dz. nr ewid.: 1564/1     i 1564/2 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przyjęto zgłsozenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 22.03.2023r.  

Przejdź do wpisu
Powrót