Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

 24.10.2019r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

181505_2 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, 0005 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, dzałki o nr ewid.:2390/2, 2376, 2354, 2391, 2388, 2356

stacja bazowa telefonii komórkowej z kablową linią zasilającą - przyłączem

Przejdź do wpisu

Informacja o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w Sędziszowie Młp.

  • 26 czerwca 2023 13:09

Przejdź do wpisu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ROP7127A wraz z WLZ i kanalizacją kablową w obrębie ewidencyjnym Lubizna, w jednostce ewidencyjnej Ropczyce. - obszar wiejski.

  • 13 kwietnia 2023 07:13

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 13.04.2023r.

 27.03.2023r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

181503_5  Ropczyce.- obszar wiejski, 0003 Lubzina, dzałka nr ewid. 664/2

stacja bazowa telefonii komórkowej wraz z WLZ i kanalizacją kablową

Przejdź do wpisu

Budowa bazowej telefonii komórkowej sieci PLAy nr ROP7108_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową w obrębie ewid. Gnojnica, w jednostce ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

  • 31 marca 2023 12:00

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu i uwagi

 01.03.2023r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

181503_5  Ropczyce.- obszar wiejski, 0002 Gnojnica, dzałka nr ewid. 176/1

stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową


- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.03.2023r.

Przejdź do wpisu

Informacja o inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr ROP7120A wraz z WLZ i kanalizacją kablową w obrębie ewidencyjnym Klęczany, w jednostce ewidencyjnej Sędziszów Młp. - obszar wiejski.

  • 23 marca 2023 11:06

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.03.2023r.

 14.02.2023r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

181504_5  Sędziszów Młp.- obszar wiejski, 0008 Klęczany, dzałka nr ewid. 1086

stacja bazowa telefonii komórkowej wraz z WLZ i kanalizacją kablową

Przejdź do wpisu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Wiercany

  • 20 maja 2022 12:56

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

 17.05.2022r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

gmina: Iwierzyce, miejscowość: Wiercany, działka o nr ewid.1089.

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze ROP7005A wraz z wewnętrzną linią zasilającą 


Przejdź do wpisu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze ROP7005A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w obrębie ewid. Wiercany, w jednostce ewid. Iwierzyce.

  • 07 maja 2021 12:34

 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

07.05.2021r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

181501_2 Iwierzyce, 0008 Wiercany, dzałki o nr ewid: 1089, 1044 i 1043

stacja bazowa telefonii komórkowej z wewnętrzną lini zasilająca

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania -stacja bazowa telefonii komórkowej w Czarnej Sędziszowskiej

  • 02 października 2020 10:49

Przejdź do wpisu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- ROP7002_G w Czarna Sędziszowska

  • 22 czerwca 2020 13:42

 
 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

19.06.2020r.

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

obręb ewid.: Czarna Sędziszowska, jednostka: Sędziszów Młp.-obszar wiejski, działka nr ewid. 3631/7.

stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY- ROP7002_G wraz z kablową linią zasialającą

 
 

Przejdź do wpisu

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej"55034_SĘDZISZÓW_MAŁOPOLSKI"

  • 29 kwietnia 2020 12:04


 Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)

Data wpływu wniosku
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.05.2019r.

T-MOBILE POLSKA S.A.    z siedzibą w Warszawie

obręb ewid.: Sędziszów Małopolski, jednostka: Sędziszów Młp.-miasto działka nr ewid. 106/1

stacja bazowa telefonii cyfrowej

 
 

Przejdź do wpisu
Powrót