Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6820.1.6.2023 z dnia 19.09.2023r. o mieniu gromadzkim dot. działki nr 6390/2  poł. Niedźwiada

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6820.1.6.2023 z dnia 19.09.2023r. o mieniu gromadzkim dot. działki nr 6390/2  poł. Niedźwiada

Przejdź do wpisu

obwieszczenie o zrid

 •  

wszczęcie postępowania administracyjnego znak WAB.6740.6.10.2023.ZRID w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107644R ul. Rędziny w km od 0+000,00 do km 0+283,20 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Sędziszowie Małopolskim"

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 12.09.2023r. o wydaniu decyzji o odszkodowaniu za działkę nr 300/2 poł. Wiśniowa

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 12.09.2023r. o wydaniu decyzji o odszkodowaniu za działkę nr 300/2 poł. Wiśniowa na podstawie decyzji NR 9/2022/ZRID z dnia 14.12.2022r.

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.5.2.2021 z dnia 12.09.2023r. o wydaniu decyzji o odszkodowaniu za działkę nr 118/8 poł. Zagorzyce 

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.683.5.2.2021 z dnia 12.09.2023r. o wydaniu decyzji o odszkodowaniu za działkę nr 118/8 poł. Zagorzyce na podstawie decyzji NR 3/2021/ZRID z dnia 23.09.2021r.

Przejdź do wpisu
 •  

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek, stanowiących własność Powiatu poł. Ropczyce-Witkowice

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek, stanowiących własność Powiatu poł. Ropczyce-Witkowice

Przejdź do wpisu
 •  

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o mieniu gromadzkim nr WG-WN.6820.2.11.2023 z dnia 11.09.2023r. dla 10 działek położonych w obrębie Wola Ociecka

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o mieniu gromadzkim nr WG-WN.6820.2.11.2023 z dnia 11.09.2023r. dla 10 działek położonych w obrębie Wola Ociecka

Przejdź do wpisu
 •  

 

OGŁOSZENIE

          LIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, odbędzie się 1 września 2023 roku (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

4. Zmiany w składzie osobowym Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji z wyborem przewodniczącego Komisji.

5. Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu, Finansów i Promocji.

6. Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.

7. Przerwa na posiedzenia Komisji i ukonstytuowanie się nowych składów Komisji Budżetu, Finansów i Promocji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.

8. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem planowanego budżetu na 2024 rok i zadań inwestycyjnych.

9. Wnioski radnych do budżetu na 2024 rok - informacja zarządu i dyskusja.

10. Zamknięcie Sesji.

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.25.08.2023r. - dot. działki nr 1664/9  poł. Ropczyce-Chechły

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.25.08.2023r. - dot. działki nr 1664/9  poł. Ropczyce-Chechły

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.2.2023 z dnia 16.08.2023 roku - dot. dz. nr 1014/4  poł. Ropczyce

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.2.2023 z dnia 16.08.2023 roku - dot. dz. nr 1014/4  poł. Ropczyce

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE

          LIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, odbędzie się 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/292/2023 z dnia 30 marca 2023 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2023 r.,

b) w sprawie: przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” - edycja w 2023 roku,

c) w sprawie: przyjęcia „Programu psychologiczno-terapeutycznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” - edycja w 2023 roku,

d) w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2023 rok,

e) w sprawie: wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,

f) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

g) w sprawie: przekazania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. Zamknięcie Sesji.

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.11.08.2023r.-dot. dz. nr 1380-11 poł. Ropczyce

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.11.08.2023r.-dot. dz. nr 1380-11 poł. Ropczyce

Przejdź do wpisu
 •  

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.11.08.2023r.-dot. dz. nr 1008-5 poł. Ropczyce

Obwieszczenie nr WG-WN.6840.1.16.2023 z dn.11.08.2023r.-dot. dz. nr 1008-5 poł. Ropczyce

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE

         

          LII Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, która pierwotnie miała się odbyć 7 sierpnia br. odbędzie się 11 sierpnia 2023 roku (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu

3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

4. Zmiana w sładzie osobowym komisji rewizyjnej

5. Informacja Zarządu Powiatu na temat sytuacji faktycznej i prawnej dotyczącej pracy zarządy i sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem ZOZ Ropczyce

6. Zamknięcie Sesji

 

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

INFORMACJA

 

Informuję, że LII Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 7 sierpnia 2023 roku nie odbyła się z powodu problemów technicznych. Przepraszam za wszelkie niedogodności, które towarzyszą tej sytuacji.

Po dokonaniu usunięcia problemów technicznych, niezwłocznie podam nową datę i godzinę odbycia sesji. Mam na względzie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami czas na przeprowadzenie Sesji jest do piątku tj. 11 sierpnia 2023 rok.

Dziękuję za zrozumienie i cierpliwość w tej nieprzewidzianej sytuacji. 

 

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
 •  

OGŁOSZENIE

         

          LII Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędzie się 7 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu

3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu

4. Zmiana w sładzie osobowym komisji rewizyjnej

5. Informacja Zarządu Powiatu na temat sytuacji faktycznej i prawnej dotyczącej pracy zarządy i sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem ZOZ Ropczyce

6. Zamknięcie Sesji

 

 

 

Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 54

 •  

w sprawie realizacji projektu pt.,,Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 52

 •  

w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 50

 •  

w sprawie zmiany przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 49

 •  

w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 48

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 47

 •  

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 46

 •  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za rok 2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 44

 •  

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 43

 •  

w sprawie wysokości na zagospodarowanie dlaosób usamodzielnianych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 41

 •  

w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 38

 •  

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 36

 •  

w sprawie nie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 34

 •  

w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Ropczyko-Sędziszowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 32

 •  

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 32

 •  

w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 31

 •  

w sprawie reazlizacji projektu pt.,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (I)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 30

 •  

w sprawie zmiany uchwały włąsnej Nr XXX/229/2014 rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zapewnienia wkłau własnego w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na okres dłuższy niz 1 rok budżetowy.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 29

 •  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza sie środki z PFRON w 2015 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 28

 •  

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 27

 •  

w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 22

 •  

w sprawie  zmiany uchwały własnej Nr VI/23/2015 z dnia 20 marca 1999 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 20

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 19

 •  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2015 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 18

 •  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2015 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 17

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/8/2014 zdnia 19 grudnia 2014 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 16

 •  

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 15

 •  

w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr. 14

 •  

w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Brzeziny

 • 08 września 2023 11:13

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dot. projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obr. Wolica Piaskowa

 • 01 września 2023 08:54

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Czarna Sędziszowska

 • 30 sierpnia 2023 12:27

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji z dn.22.08.2023r. na dzierżawę na okres 3 lat dz. nr 225-1 poł. Ropczyce-Witkowice

 • 30 sierpnia 2023 09:59

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji z dn.22.08.2023r. na dzierżawę na okres 3 lat dz. nr 225-1  poł. Ropczyce-Witkowice

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji z dn.22.08.2023r. na dzierżawę na okres 3 lat dz. nr 225-1  poł. Ropczyce-Witkowice

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Borek Wielki

 • 25 sierpnia 2023 11:13

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych obr. Niedźwiada

 • 24 sierpnia 2023 09:29

Przejdź do wpisu

obwieszczenie o zrid

 • 21 sierpnia 2023 10:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej "Budowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Czarna Sędziszowska

 • 18 sierpnia 2023 12:52

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dn.17.08.2023r.-dot. sprzdaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości poł. Ropczyce-Witkowice+wykaz(załącznik nr1)

 • 18 sierpnia 2023 09:23

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dn.17.08.2023r.+wykaz(załącznik nr1)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dn.17.08.2023r.+wykaz(załącznik nr1)

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Wolica Ługowa

 • 17 sierpnia 2023 14:06

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Ropczyce

 • 14 sierpnia 2023 12:19

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Ropczyce-Witkowice

 • 10 sierpnia 2023 09:37

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obr. Kamionka, Sędziszów Młp.

 • 09 sierpnia 2023 09:08

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr WG-WN.683.5.2.2021 z dnia 01.08.2023 roku dot. dz. nr 118/8 poł. Zagorzyce(Nr 3/2021/ZRID)

 • 02 sierpnia 2023 12:38

Obwieszczenie nr WG-WN.683.5.2.2021 z dnia 01.08.2023 roku dot. dz. nr 118/8 poł. Zagorzyce (Nr 3/2021/ZRID)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 01.08.2023 roku dot. dz. nr 300/2 poł. Wiśniowa (Nr 9/2022/ZRID)

 • 02 sierpnia 2023 12:43

Obwieszczenie nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 01.08.2023 roku dot. dz. nr 300/2 poł. Wiśniowa (Nr 9/2022/ZRID)

Obwieszczenie nr WG-WN.683.12.24.2022 z dnia 01.08.2023 roku dot. dz. nr 300/2 poł. Wiśniowa (Nr 9/2022/ZRID)

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - WG-WN.6840.2.23.2022

 • 01 sierpnia 2023 13:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - WG-WN.6840.2.23.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - WG-WN.6840.2.23.2022

Przejdź do wpisu

Decyzja nr WG-WN.6820.4.12.2023 z dnia 31.07.2023 roku o mieniu gromadzkim dot. dz. nr 1171/1 poł. Będziemyśl

 • 01 sierpnia 2023 12:58

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ruda, Krzywa, Ropczyce-Pietrzejowa

 • 22 września 2023 07:47

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego nr WG-WN.683.8.9.2022 z dnia 13.04.2023r. dot. działek nr 611/1 oraz 772/1 położonych w m. Góra Ropczycka.

 • 13 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic obr. Glinik

 • 05 kwietnia 2023 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr, nr: 1549/1, 1548, 1546, 1547, 1550, 1551, 1553, 1560 poł. Wiśniowa

 • 02 listopada 2022 23:00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6812.5.2.2022 z dnia 02.11.2022 roku dot. działek ewidencyjnych poł. Góra Ropczycka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6812.5.1.2022 z dnia 02.11.2022 roku dot. dz. nr, nr: 1085/1, 1088/1, 1052/3 poł. Ropczyce-Pietrzejowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr, nr: 1183/4, 1184/3, 1184/2, 1182 poł. Kozodrza

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Lubzina, Kozodrza, Ostrów

 • 01 sierpnia 2022 22:00

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W JAŚLE - POZWOLENIE WODNOPRAWNE DLA POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO (DECYZJA Z DNIA 20 LIPCA 2021R. ZNAK: RZ.ZUZ.2.4210.216.2021.AW)

 • 27 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Ropczyce-Witkowice, Wolica Piaskowa

 • 27 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6820.2.20.2021 o mieniu gromadzkim dla 11 działek poł. obręb Wola Ociecka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Zagorzyce

 • 25 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6820.1.5.2021 o mieniu gromadzkim dla dz. nr 4366 poł. obręb Ropczyce-Chechły

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Ropczyce

 • 13 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Ropczyce-Chechły

 • 08 lipca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Ropczyce-Chechły

 • 07 lipca 2021 22:00

 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic obręb Ropczyce-Chechły

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w miejscowości Kamionka

 • 29 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości obrębu Wolica Piaskowa w miejscowości Sędziszów Małopolski

 • 28 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 857/2 położona w obrębie Brzezówka.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości obrębu Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie

 • 27 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości obrębu Skrzyszów

 • 24 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości obrębu Ropczyce, Łączki Kucharskie

 • 23 czerwca 2021 22:00

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego nr WG-WN.6820.1.4.2021 o mieniu gromadzkim dot. obrębu Ropczyce-Pietrzejowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia granic nieruchomości obrębu Kawęczyn Sędziszowski

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 561 położona w obrębie Kamionka.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków, obręb: Sędziszów Małopolski

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ostrów

 • 22 października 2019 22:00

Przejdź do wpisu

XII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

 • 21 października 2019 22:00

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 29 października 2019r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 29 października 2019r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad określania wymiaru zajęć nauczycieli

b) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

c) w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na lata 2019 - 2022"

d) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

e) w sprawie: powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

f) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu

5. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

6. Wnioski Radnych

7. Sprawy różne

8. Zamkniecie sesji.

Józef Rojek
 

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

 

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Ostrów

 • 28 maja 2019 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w obrębie Ostrów

 • 12 września 2018 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic w obrębie Borek Mały

 • 12 września 2018 22:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Ropczyce-Chechły

 • 14 marca 2018 23:00

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Kamionka

 • 08 marca 2018 23:00

Przejdź do wpisu
Powrót