Menu Podmiotowe menu ikonka

 •  

Przejdź do wpisu
 •  

KOMUNIKAT  dotyczący funkcjonowania  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Harmonogram pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn.  ,, Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2021 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2021 r.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Komunikat

 •  

Komunikat Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/2020

 •  

Zmiany organizacyjne Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Uchwała

 •  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2020 roku"

Przejdź do wpisu
 •  

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2020 r.

Przejdź do wpisu
 •  

Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 110/2019

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w 2020 roku

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Zarządzenie

 •  

w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz ustalenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w 2019 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu

Uchwała

 •  

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2019 roku"

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2018r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

Przejdź do wpisu
 •  

ROPCZYCE
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. M. Konopnickiej 5, pokój nr 303
 
Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00     oraz  od godz. 12.30 – 16.30
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00              oraz  od godz. 12.30 – 16.30
Środa: od godz. 8.00 do 12.00
Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00
Piątek: od godz. 8.00 do 12.00
 
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Dom Strażaka w Sędziszowie Młp.
ul. 3-go Maja 25
 
Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00
Środa: od godz. 9.00 do 13.00
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00
 
IWIERZYCE
Urząd Gminy w Iwierzycach, Nr 80
 
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00
 
OSTRÓW
Urząd Gminy w Ostrowie, Nr 225
 
Środa: od godz. 9.00 do 13.00
 
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
budynek Gminny Kulturalno-Oświatowy, Nr 244
 
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00
 
 

 

Przejdź do wpisu

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 •  

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na "Realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2017roku" dokonano wyboru realizatora zadania.
Uchwała Nr LXXIX/564/2016 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2017 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 •  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Przejdź do wpisu
 •  

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji zadania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku, składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Przejdź do wpisu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przejdź do wpisu
Powrót