Menu Podmiotowe menu ikonka

MOJA SPRAWA

  •  

Przejdź do wpisu
  •  

w sprawie obsadzenia mandatu

Przejdź do wpisu

Postanowienie Nr 69/2019

  •  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

  •  

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przejdź do wpisu
Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
  •  

Wojewoda Podkarpacki po porozumieniu z komisarzami wyborczymi ustalił liczbę radnych wybieranych do poszczególnych rad gmin i rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego oraz do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018-2023. Zarządzenia Wojewody w tych sprawach z dnia 19 lutego 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.  pod pozycjami 744,745 oraz 746.

Przejdź do wpisu
  •  

Przejdź do wpisu
Powrót