Menu Podmiotowe menu ikonka

  •  

Zgodnie z art. 10 ust. 1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu (Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) informacja publiczna, będąca w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, a  która nie została udostępniona w BIP , jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej .

Przejdź do wpisu

Zarządzenia - 2014

Przejdź do wpisu
Powrót