Menu Podmiotowe menu ikonka

Przejdź do wpisu

Informacja

 •  

INFORMACJA
 

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

W ROPCZYCACH

 

W związku z zaleceniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz z lawinowym wzrostem zachorowań spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, zostaje częściowo ograniczona obsługa interesantów PINB Ropczyce.

 

Petenci będą mogli wejść na teren urzędu za kolejnością oczekiwania. Warunkiem wejścia będzie otrzymanie od pracownika dyżurnego plakietki z danymi PINB, którą po załatwieniu sprawy należy zwrócić.

 

Zaleca się by wszelkie pisma kierowane do tutejszego organu przesyłać drogą pisemną lub mailową ( e-PUAP )W sprawach bieżących udzielana będzie informacja
 

telefoniczna lub mailowa ( e-PUAP ) przez pracowników


kompetentnych danej sprawie.


 

GODZINY PRACY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 700 DO 1500

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego

adres: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel. 17 222 89 41

tel. 17 222 89 39

e-mail: pinb@spropczyce.pl

Przejdź do wpisu
 •  

    KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych


    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ropczycach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa  dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych   - pinb@spropczyce.pl

Przejdź do wpisu

Komunikat

 •  

Rozpoczął się sezon grzewczy 2016/2017. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Przejdź do wpisu

Komunikat

 •  

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpocżeciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 3/2023

 • 05 kwietnia 2023 07:33

Przejdź do wpisu

Zaproszenia do złozenia ofert cenowych w trybie wykonania zastępczego

 • 06 marca 2023 10:58

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2022

 • 29 grudnia 2022 14:38

Przejdź do wpisu

Zaproszenia do złozenia ofert cenowych w trybie wykonania zastępczego

 • 06 marca 2023 10:58

Zaproszenia do złozenia ofert cenowych w trybie wykonania zastępczego

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

 • 19 października 2021 06:32

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych w trybie wykonania zastępczego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

 • 26 kwietnia 2021 12:32

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

 • 26 kwietnia 2021 12:22

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Przejdź do wpisu

27 MAJA BR. (PIĄTEK) DNIEM WOLNYM OD PRACY W PINB ROPCZYCACH

 • 19 maja 2016 06:00

Zgodnie z Zarządzeniam Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 27 maja 2016 roku (piątek) będzie dniem wolnym wolnym od pracy dla administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, administracja skarbowa, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).   W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

Przejdź do wpisu
Powrót