Menu Podmiotowe menu ikonka

Rejestry, Ewidencje, Procedury, Archiwa w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

I Rejestry
 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr zbiorów danych w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
 3. Rejestr Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
 4. Rejestr przyjęć i wypisów Mieszkanek z Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
 5. Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
 6. Rejestr przeprowadzonych szkoleń wstępnych z zakresu BHP
 7. Rejestr przeprowadzonych szkoleń okresowych z zakresu BHP
 8. Rejestr wypadków przy pracy
 9. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
 10. Rejestr wydanych skierowań na profilaktyczne badania lekarskie
II Ewidencje
 1. Ewidencja pracowników
 2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 3. Ewidencja dokumentów finansowo-księgowych
 4. Ewidencja aktów normatywnych wydanych przez Dyrektora DPS w Lubzinie
 5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w DPS w Lubinie
 6. Ewidencje osób, które wyraziły zgodę  na wykorzystanie wizerunku przez DPS w Lubzinie
 7. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
III  Procedury
 1. Procedura postępowania wobec mieszkańców, którzy nie przestrzegają regulaminu mieszkańca
 2. Procedura przyjmowania mieszkańców do DPS Lubzina
 3. Procedura typowania kandydatów na opiekunów prawnych mieszkanek DPS w Lubzinie
 4. Procedura rozwiązywania konfliktów pomiędzy mieszkańcami
 5. Procedura skarg mieszkańców
 6. Procedura postępowania na wypadek samowolnego oddalenia się mieszkańca z DPS Lubzina
 7. Procedura obiegu informacji komunikowania się z pracownikami i mieszkańcami DPS Lubzina
 8. Procedura dokonywania odzieży, obuwia oraz środków higieny osobistej dla mieszkanek DPS w Lubzinie ze środków zgromadzonych na koncie depozytowym ,
 9. Procedura przyjmowania w depozyt DPS przedmiotów  wartościowych mieszkanek
 10. Procedura prowadzenia konta depozytowego mieszkanek DPS w Lubzinie
 11. Procedura odwiedzin mieszkańców
 12. Procedura organizacji żywienia mieszkańców DPS Lubzina
 13. Procedura udzielania przepustek mieszkankom DPS Lubzina
 14. Procedura  utrzymania higieny osobistej mieszkańców
 15. Procedura dotycząca kąpieli mieszkańca DPS
 16. Procedura dotycząca karmienia mieszkańca DPS
 17. Procedura wydawania obiadów  mieszkankom  wyjeżdżającym i wracającym w tym samym dniu
 18. Procedura wypisu w przypadku usamodzielnienia się mieszkańca, przeniesienia do rodziny lub innej instytucji
 19. Procedura w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, wypadków mieszkańców w DPS Lubzina
 20. Procedura pobytu mieszkanki w szpitalu
 21. Procedura palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków uzależniających przez mieszkanki DPS
 22. Procedura wyjazdów do szpitala z podopiecznymi w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty niedziele i święta
 23. Procedura zabezpieczenia  spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
 24. Procedura wymiany mieszkanek na okres urlopu między innymi domami pomocy społecznej
 25. Procedura postępowania z depozytami na wypadek zgonu mieszkańca
 26. Procedura postępowania w przypadku śmierci mieszkanki DPS Lubzina
 27. Procedura na wypadek włamania do DPS
 28. Procedura dotycząca utrzymania czystości
 29. Procedura w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków w DPS w Lubzinie
 30. Procedura postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej
 31. Procedura stoswania przymusu bezpośredniego dla mieszkańców DPS w Lubzinie
IV Archiwa
 1. Składnica akt

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Elżbieta Ciosek 2016-04-26
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-26 00:00:00
Opublikował w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-26 13:36:47
Modyfikował: Elżbieta Ciosek 2016-04-28 13:38:16
Liczba wyświetleń: 1677
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-28 13:38:16
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Elżbieta Ciosek Szukaj
2016-04-26 15:36:47 Utworzono treść Elżbieta Ciosek Szukaj
        Porównaj