Menu Podmiotowe menu ikonka

Podstawy prawne działania Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (  Dz.U. z 2015 r.  Poz. 1445 z późn.zm. )
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. , Poz. 163  z póź. zm. )
  3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. Poz. 964 z poźn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 19 września 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z  2011r., Nr 231, Poz. 1375 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania  zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. Poz. 740 z póżn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( Dz.U. z 2014 r. Nr 0 Poz. 250)
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi ( Dz.U. z 2012 r. Poz. 1291 z późn. zm.)
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.)
  9. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie  (Uchwał Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.)
  10. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Lubzinie (Uchwał  Nr XVIII/148/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.  

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Elżbieta Ciosek 2016-04-28
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-28 13:35:00
Opublikował w BIP: Elżbieta Ciosek 2016-04-28 13:35:00
Modyfikował: Elżbieta Ciosek 2016-04-28 15:35:42
Liczba wyświetleń: 1739
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-28 15:35:42 Utworzono treść Elżbieta Ciosek Szukaj
        Porównaj