Menu Podmiotowe menu ikonka

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNATOR  DO SPRAW  DOSTĘPNOŚCI
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. u. z 2020 r., poz. 1062 ) w Starostwie Powiatowym w Ropczycach oraz jednostkach organizacyjnych do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności wyznaczony został Pan
 
Rak Jan – podinspektor w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
 
Dane Kontaktowe:
 
e-mail: jrak@spropczyce.pl
 
telefon: 17 2228925
 
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww ustawy do zadań koordynatora do spraw dostępności należy   w szczególności:
 
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach i powiatowe jednostki organizacyjne.
 
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej i alternatywnej.
 
3. Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Ropczycach i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
4. Przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, sporządzanych na podstawie art.12 z dnia 19 lipca 2019 r.        o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2022-02-21
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2022-02-21 11:04:00
Modyfikował: Admin Administrator 2022-03-11 13:04:44
Liczba wyświetleń: 748
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-11 13:04:44 Dodano plik - Plan działania DPS Ruda.pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2022-03-11 13:03:25 Dodano plik - Plan działania na lata 2022-2023.pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2022-03-11 13:00:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2022-03-03 12:31:11 Dodano plik - Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.pdf do treści Admin Administrator Szukaj
2022-02-21 12:04:27 Utworzono treść Admin Administrator Szukaj
        Porównaj