Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontrole 2017

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE
      w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBZINIE  w 2017 r.
 
Lp. Okres kontroli Zakres kontroli Instytucja kontrolująca
1. 20 –21.02. 2017 r. Kontrola kompleksowa Wojewoda Podkarpacki
 
2.
 
24.03.2017 r.
Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS w Lubzinie, sposób ich dokumentowania Sąd Rejonowy
w Ropczycach
3.  
21.06.2017 r.
Kontrola sanitarna warunków produkcji i obrotu żywnością Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
4.  
21.06.2017 r.
Kontrola bieżąca stanu sanitarno-porządkowego DPS Lubzina  dla wodociągu Podkarpacki Państwowy Wojewódzki inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 
5.
11-12.07.
2017 r.
Kontrola problemowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  w Ropczycach
6. 17.07.2017 r. Kontrola sanitarna – tematyczna
 
 
Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
7. 17.07.2017 r. Kontrola przydatności poboru próbek wody do spożycia Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
8. 09.10.2017 r. Kontrola przydatności poboru próbek wody do spożycia – legionella Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Elżbieta Ciosek 2019-05-07
Opublikował w BIP: Elżbieta Ciosek 2019-05-07 11:19:00
Modyfikował: Elżbieta Ciosek 2019-05-07 15:07:36
Liczba wyświetleń: 1485
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-05-07 15:07:36 Utworzono treść Elżbieta Ciosek Szukaj
        Porównaj