Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresy rzeczowego Wydziału Finansowego należy:

1) Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
3) Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
4) Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
5) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
6) Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
7) Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
8) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
9) Prowadzenie kontroli finansowej;
10) Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;
11) Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
12) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
13) Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;
14) Prowadzenie ewidencji środków trwałych Starostwa;
15) Likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.
 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-13
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-13 11:51:00
Liczba wyświetleń: 3085
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj