Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Wydziału Administracyjnegoi należy;


1.W zakresie spraw administracyjnych.

1)Prowadzenie kancelarii Starostwa;
2) Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji;
3) Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenie zwykłe;
4) Prowadzenie biblioteki  Starostwa;
5) Prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy;
6) Prowadzenie archiwum Starostwa;
7) Wdrożenie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej  i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
8) Współpraca  z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
9) Administrowanie strukturą podmiotowej  strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

3.W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.

1) Administrowanie budynkami Starostwa;
2) Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi  i tablicami;
3) Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku Starostwa;
4) Zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy;
5) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem rzeczowym i materiałowo-technicznym zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu;
6) Konserwacja sprzętu i  wyposażenia Starostwa;
7) Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i nieruchomości Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
8) Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu dostaw energii dla starostwa
i powiatowych jednostek organizacyjnych;
9) Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu, które nie zostały oddane w trwały zarząd lub użytkowanie;
10) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych przypisanych do WA oraz rozliczaniem ich kart drogowych;
11) Realizowanie czynności związanych z zapewnieniem dostawy paliwa dla samochodów i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa – zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-16
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-16 09:28:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-16 12:12:59
Liczba wyświetleń: 1520
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-16 12:12:59
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 13:45:52
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 10:46:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 10:46:11
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj