Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Referatu Informatycznego należy:

1) Realizowanie zadań związanych z komputeryzacją Starostwa;
2) Administrowanie siecią informatyczną w Starostwie;
3) Planowanie i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej zadań Starostwa;
4) Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
5) Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;
6) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych;
7) Nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych;
8) Nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
9) Administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony;
10) Dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki;
11) Współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych;
12) Przygotowywanie założeń technicznych i technologicznych, związanych
z elektroniczną realizacją usług publicznych;
13) Współudział w przygotowaniu założeń koncepcyjnych infrastruktury podpisu elektronicznego;
14) Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej);
15) Administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa;
16) Administrowanie systemem poczty elektronicznej;
17) Administrowanie elektroniczną Platformą Administracji Publicznej e-PUAP  
w Starostwie;
18) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów
i dedykowanych aplikacji;
19) Określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników;
20)Prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych;
21) Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa;
22) Wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej;
23) Administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową Starostwa;
24) Prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów;
25) Zabezpieczenie łączności telefonicznej i teleksowej;
26) Realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w Starostwie;
27) Realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników Starostwa oraz nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-16
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-16 13:46:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-16 10:56:22
Liczba wyświetleń: 793
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-16 10:56:22
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-13 14:46:41 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj