Menu Podmiotowe menu ikonka

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:


1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie  ochrony intertesów konsumentów;
3) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentóiw w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
6) Przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku  do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2019-12-12
Opublikował w BIP: Aldona Antoszewska 2019-12-12 14:25:00
Modyfikował: Aldona Antoszewska 2019-12-12 15:52:12
Liczba wyświetleń: 690
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-12-12 15:52:12
  • Zmieniono treść dokumentu
Aldona Antoszewska Szukaj
2019-12-12 15:25:02 Utworzono treść Aldona Antoszewska Szukaj
        Porównaj