Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 23 
305
Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

Załączniki:

Uchwała Nr XL/305/2018 Typ pliku: pdf 694.10 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-10-16 13:58
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:58
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:59
304
Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: przekazania nieruchomości w drodze darowizny.

Załączniki:

Uchwała Nr XL/304/2018 Typ pliku: pdf 37.82 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-10-16 13:43
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:43
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:54
303
Uchwała Rady Powiatu w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/295/2018 z dnia 7 września 2018 roku 

Załączniki:

Uchwała Nr XL/303/2018 Typ pliku: pdf 42.24 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-10-16 13:43
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:49
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:50
302
Uchwała Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-10-16 00:00
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 11:43
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-10-23 13:53
301
Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/301/2018 Typ pliku: pdf 800.36 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-14 15:01
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 15:01
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-24 13:02
XXXIX/300/2018
Uchwała Nr XXXIX/300/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 7 września 2018r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na rok 2019

Załączniki:

XXXIX/300/2018 Typ pliku: pdf 44.45 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-14 14:58
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:58
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:59
299
Uchwała Nr XXXIX/299/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/299/2018 Typ pliku: pdf 77.57 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-14 14:53
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:53
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:55
298
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/262/2018 z dnia 26 lutego 2018r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2018r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-14 14:45
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:45
295
Uchwała Nr XXXIX/295/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Profesjonalny elektryk" w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP-18-022/18 w ramch Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/295/2018 Typ pliku: pdf 59.73 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-13 00:00
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-13 13:26
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:36
297
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Wspaarcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Nasza Baza" w Ropczycach w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-25/18 w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Typ pliku: pdf 61.81 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-07 14:14
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-13 14:14
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-14 14:37
296
Uchwała w sprawie: zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie

Załączniki:

Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Typ pliku: pdf 54.34 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-09-07 00:00
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-13 14:05
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2018-09-13 14:08
291
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/291/2018 Typ pliku: pdf 4.22 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-07-12 09:12
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-12 09:12
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-12 09:11
290
w sprawie udzielenia przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/290/2018 Typ pliku: pdf 1.44 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-07-12 09:10
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-12 09:10
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-12 09:10
294
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Typ pliku: pdf 1.00 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-07-04 09:16
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-12 09:16
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-12 09:15
293
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/293/2018 Typ pliku: pdf 648.44 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:43
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-04 09:43
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-04 09:43
289
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2019, 2020, 2021, 2022.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Typ pliku: pdf 471.40 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:41
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-04 09:41
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-04 09:41
288
w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w przedmiocie powierzenia Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Powiatu Rzeszowskiego przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sędziszowie Małopolskim.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/288/2018 Typ pliku: pdf 2.46 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:39
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-04 09:39
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-04 09:39
287
w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Typ pliku: pdf 20.12 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:36
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-04 09:36
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-04 09:37
286
w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Typ pliku: pdf 9.52 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:33
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-04 09:34
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-04 09:34
292
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/274/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVII/292/2018 Typ pliku: pdf 21.77 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-27 09:13
Publikujący Weronika Dyło 2018-07-12 09:13
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-07-12 09:14
285
w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego".

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/285/2018 Typ pliku: pdf 598.97 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-08 12:30
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:30
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:31
284
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIV/267/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Typ pliku: pdf 644.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-08 12:28
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:28
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:28
283
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielenia pomocy w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/283/2018 Typ pliku: pdf 10.62 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-08 12:26
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:26
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:26
282
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Silne partnerstwo-lepsze kadry” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Typ pliku: pdf 770.85 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-08 12:24
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:24
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:25
281
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania kompetencji i umiejętności uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Typ pliku: pdf 867.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-08 12:23
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:23
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:23
280
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Z doświadczeniem w przyszłość” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Typ pliku: pdf 737.14 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-01 12:21
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:21
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:21
279
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Typ pliku: pdf 528.92 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-01 12:19
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:19
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:19
278
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Typ pliku: pdf 505.73 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-01 12:18
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:17
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:18
277
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Typ pliku: pdf 350.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-06-01 12:15
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:15
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:16
275
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Załączniki:

Uchwała Nr XXXV/275/2018 Typ pliku: pdf 5.63 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłWeronika Dyło2018-05-16 12:12
Publikujący Weronika Dyło 2018-06-08 12:13
Modyfikacja Weronika Dyło 2018-06-08 12:14
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 23:58:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.