XML
Wyniki imiennych głosowań z XVIII Sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
w sprawie: Przedstawienia proponowanego porządku obrad Plik pdf 100.25 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania Plik pdf 98.20 KB
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 100.99 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 101.01 KB
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019 rok Plik pdf 101.30 KB
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Plik pdf 100.22 KB
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Plik pdf 100.02 KB
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Plik pdf 67.16 KB
w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Plik pdf 64.56 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 65.41 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 64.75 KB
w sprawie: sprzedaży nieruchomości Plik pdf 64.80 KB
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 86.84 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach Plik pdf 68.67 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach Plik pdf 69.88 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim Plik pdf 101.25 KB
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji pt. "stop zagrożeniu zdrowia i życia" Plik pdf 88.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłJoanna Persak2020-05-29
Publikujący Joanna Persak 2020-06-15 12:52
Modyfikacja Joanna Persak 2020-06-15 14:31