XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa kablowej linii nN 0,4kV ośiwtelenia płyty stadionu sportowego w obrębie ewid. Lubzina, w jednoscte ewid. Ropczyce - obszar wiejski.

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.09.2021r.

 Gmina Ropczyce

jednostka ewid. Ropczyce - obszar wiejski, obręb Lubzina działki o nr ewid.:581/10, 518/2, 518/8, 533
 

Budowa kablowej linii nN 0,4kV oświetlenia płyty stadionu sportowego. Wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciuw w dniu 04.10.2021r.  
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłJustyna Juda2021-09-22
Publikujący Justyna Juda 2021-09-22 14:59
Modyfikacja Justyna Juda 2021-10-05 11:27