XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku handlowo - usługowego w obrębie ewid. Ropczyce, w jednostce ewid. Ropczyce - miasto.

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

18.05.2022r.

Alta Trans Międzynarodowy Transport i Spedycja Sylwester Wójcik

jednostka ewid. Ropczyce - miasto, obręb Ropczyce, działki o nr ewid.: 502/13, 504/6, 505/5 i 505/7

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku handlowo - usługowego Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu  

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłAneta Chodak2022-05-18
Publikujący Justyna Juda 2022-05-18 12:12
Modyfikacja Aneta Chodak - achodak 2022-06-09 08:11