XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Sędziszów Mlp. i Boreczek - II etap inwestycji.

data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

17.05.2022r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

jednostka ewid. Sędziszów Młp.-miasto, obręb ewid. Wolica Piaskowa, działki o nr ewid.: 913, 58, 225/1, 225/2, 224, 223, 222, 259/2, 259/1, 260/1, 328, 238, 258/1, 256, 226, 227, 228, 229, 252, 253 oraz jednostka ewid. Sędziszów Młp.-obszar wiejski, obręb ewid. Boreczek, działki o nr ewid.:693/1, 688/1, 692.

budowa odcinka sieci gazowej średniego  ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie wniesiono sprzeciwu w dniu 07.06.2022r.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłMagdalena Drozd2022-05-17
Publikujący Elżbieta Żegleń 2022-05-17 13:14