XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w Szkodna i Wielopole Skrzyńskie

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.01.2022r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

jednostka ewid. 181504_4 Sędziszów Młp.-obszar wiejski, obręb ewid. Szkodna, działki o nr ewid.: 1689, 1699, 1698, 1697/2, 1696, 1694/2, 1695/2, 1712, 1713/2, 1716/2, 1715/1 oraz jednostka ewid. Wielopole Skrzyńskie, obręb Wielopole Skrzyńskie działki o nr ewid.: 1153, 1152, 1147, 1146, 1138.

budowa odcinka sieci gazowej średniego  ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu w dniu 14.02.2022r.  
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłJustyna Juda2022-01-21
Publikujący Elżbieta Żegleń 2022-01-21 10:29
Modyfikacja Justyna Juda 2022-02-21 14:14