XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie ewidencyjnym Ostrów, w jednostce ewidencyjnej Ostrów

Data wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

24.01.2022r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

jednostka ewid. 181502_2 Ostrów, obręb 0006 Ostrów działki o nr ewid.: 1938, 1937, 1935/1

budowa odcinka sieci gazowej średniego  ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nie wniesiono sprzeciwu 14.02.2022r.  
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłMagdalena Drozd2022-01-25
Publikujący Magdalena Drozd - mdrozd 2022-01-25 09:00
Modyfikacja Magdalena Drozd - mdrozd 2022-02-15 08:30