XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie ewid. Skrzyszów, w jednostce ewid. Ostrów.

ata wpływu zgłoszenia
 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
 

 Projektowany obiekt

Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu
 

Uwagi

 adres obiektu

 rodzaj obiektu

21.01.2022r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

jednostka ewid. Ostrów, obręb Skrzyszów działki o nr ewid.: 94, 75/5, 74/2 i 71/5

budowa odcinka sieci gazowej średniego  ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nie wniesiono sprzeciwu 11.02.2022r.  
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłMagdalena Drozd2022-01-21
Publikujący Justyna Juda 2022-01-21 10:42
Modyfikacja Magdalena Drozd - mdrozd 2022-02-14 09:09