XML
SKARGI I WNIOSKI
Pprzyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przypisami ustawy a dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski ( jt. Dz. U. z 2016 r., poz 23 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46 )
Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

- wnoszone na pismie należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Konopnickiej 5
39 - 100 Ropczyce


- lub składać  na dziennik podawczy w godzinach pracy urzędu tj.:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30


- Skargi i wnioski można również przesłać faksem pod nr (17) 2228571 lub pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@spropczyce.pl

Starosta przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku od godz. 8:00
do godz. 12:00

Wicestarosta, Etatowy Członek zarzadu, Sekretarz, Skarbnik i Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy referatów oraz pracownicy Starostwa przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków  codziennie  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego przy ul. Konopnickiej 5 tj.
poniedziałek 7:30 - 17:00,
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię
i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (wtym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (&8 pkt 1 rozporządzenia).
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
WytworzyłAldona Antoszewska - przeniesienie2016-02-19
Publikujący Aldona Antoszewska - A.Antoszewska 2016-02-19 09:49
Modyfikacja Aldona Antoszewska - A.Antoszewska 2016-02-19 10:17