Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

w sprawie: Przedstawienia proponowanego porządku obrad Plik pdf 100.25 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania Plik pdf 98.20 KB
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 100.99 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 101.01 KB
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019 rok Plik pdf 101.30 KB
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Plik pdf 100.22 KB
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Plik pdf 100.02 KB
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Plik pdf 67.16 KB
w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Plik pdf 64.56 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 65.41 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 64.75 KB
w sprawie: sprzedaży nieruchomości Plik pdf 64.80 KB
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 86.84 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach Plik pdf 68.67 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach Plik pdf 69.88 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim Plik pdf 101.25 KB
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji pt. "stop zagrożeniu zdrowia i życia" Plik pdf 88.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłJoanna Persak2020-05-29
Publikujący Joanna Persak 2020-06-15 12:52
Modyfikacja Joanna Persak 2020-06-15 14:31

Załączniki:

w sprawie: Przedstawienie porządku obrad Plik pdf 36.52 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Plik pdf 37.24 KB
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Plik pdf 37.24 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Ropczycach Plik pdf 36.52 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Ropczycach Plik pdf 35.74 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Ropczycach Plik pdf 35.87 KB
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. Plik pdf 36.11 KB
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach Plik pdf 37.20 KB
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Plik pdf 37.97 KB
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 34.62 KB
w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019r. i 2020r. Plik pdf 38.01 KB
w sprawie zmiany uchwały własnej V-30-2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Plik pdf 40.01 KB
w sprawie powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi Plik pdf 34.63 KB
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Plik pdf 34.18 KB
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020, Plik pdf 34.17 KB
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020, Plik pdf 34.28 KB
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Plik pdf 37.20 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Plik pdf 35.34 KB
Apel w sprawie: przyjęcia stanowiska dot. aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 37.38 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-11-29
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 13:56
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 14:27

Załączniki:

w sprawie przedstawienia porządku obrad Plik pdf 46.62 KB
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad określania wymiaru zajęć nauczycieli Plik pdf 47.36 KB
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX2232014 z dnia 28 lutego 2014r. Plik pdf 50.45 KB
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na lata 2019 - 2022 Plik pdf 49.99 KB
w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Plik pdf 48.92 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Bączkowskiego Andrzeja Plik pdf 48.83 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pani Haliny Poręby Plik pdf 49.03 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Józefa Rojka Plik pdf 49.01 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Jana Rydzika Plik pdf 47.82 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pani Bernadetę Frysztak Plik pdf 48.14 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Wiesława Rygla Plik pdf 47.81 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Bogusława Wójcika Plik pdf 47.85 KB
w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 47.27 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Plik pdf 49.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-10-29
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 09:54
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2020-01-03 12:03

Załączniki:

w sprawie: przedstawienie proponowanego porządku obrad Plik pdf 46.00 KB
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Plik pdf 48.02 KB
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Plik pdf 49.15 KB
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Sędziszowa Małopolskiego. Plik pdf 47.48 KB
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej w m. Blizna Plik pdf 48.19 KB
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części ulicy powiatowej Nr 1362R Dworcowej w Ropczycach Plik pdf 49.66 KB
w sprawie podjęcia apelu dotyczącego przyśpieszenia prac związanych z ochroną przeciwpowodziową mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych Plik pdf 48.10 KB
w sprawie zmiany uchwały własnej V302019 z dnia 25 lutego 2019r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019r. Plik pdf 52.17 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Andrzeja Bączkowskiego do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 49.45 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Piotra Furtak do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 47.27 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pani Haliny Poręba do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 48.22 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Józefa Rojka do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 48.90 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Jana Rydzik do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 49.30 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Wisława Wojdona do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 49.28 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Wiesława Rygla do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 47.32 KB
w sprawie wyboru na przedstawiciela Pana Bogusława Wójcika do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 48.10 KB
w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 48.38 KB
w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 47.78 KB
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 48.61 KB
w sprawie rozpatrzenia petycji Plik pdf 48.31 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Plik pdf 49.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-09-09
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 13:53
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2020-01-03 10:45
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2019-08-02
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2019-08-05 14:54
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2020-01-03 09:17
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-01-25
Publikujący Admin Administrator 2019-01-25 07:50
Modyfikacja Admin Administrator 2019-01-25 07:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2018-11-19
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2018-11-19 15:14
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2019-01-10 15:16
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 30 września 2020r. 04:30:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.