Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2022-02-16
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2022-02-17 08:14
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2022-02-17 08:17

Załączniki:

w sprawie zatwierdzenia proponowanego porządku obrad wraz ze zmianami dotyczącymi pkt.3 ppkt b) wycofanie z porządku obrad. W związku z tym pkt.3 ppkt c) staje się pkt. 3 ppkt b) i wszystkie kolejne podpunkty pr. Plik pdf 54.85 KB
sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/13/2014 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych Plik pdf 53.85 KB
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Plik pdf 49.26 KB
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa Plik pdf 51.73 KB
w sprawie przekazania Związkowi Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych wkraczających na teren Powiatu Plik pdf 50.70 KB
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjny wkraczających na teren Powiatu Plik pdf 52.42 KB
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2021 i 2022 rok Plik pdf 51.69 KB
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Plik pdf 51.66 KB
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji Plik pdf 49.17 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok Plik pdf 51.04 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-11-26
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-11-26 09:42
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-11-26 10:01
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-07-23
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-07-30 14:19
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-07-30 14:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2021-05-31
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2021-06-01 10:23
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2021-06-01 10:26
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2021-05-31
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2021-06-01 10:20
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2021-06-01 10:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2021-04-22
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2021-04-26 08:57
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2021-05-18 09:00

Załączniki:

Przedstawienie proponowanego porządku obrad Plik pdf 48.38 KB
w sprawie przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko – sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021” Plik pdf 51.06 KB
w sprawie przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Plik pdf 48.55 KB
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2027 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY Plik pdf 74.15 KB
w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 - 2027 Plik pdf 51.55 KB
w sprawie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plik pdf 50.57 KB
w sprawie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz Plik pdf 52.97 KB
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok Plik pdf 51.18 KB
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Plik pdf 49.91 KB
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok Plik pdf 50.79 KB
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII1792013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczy Plik pdf 54.61 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2021-01-28
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2021-02-01 13:31
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2021-03-31 13:34
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2020-11-27
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2020-11-30 13:17
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2021-03-31 13:23

Załączniki:

w sprawie: Przedstawienia proponowanego porządku obrad Plik pdf 100.25 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania Plik pdf 98.20 KB
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 100.99 KB
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok Plik pdf 101.01 KB
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019 rok Plik pdf 101.30 KB
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Plik pdf 100.22 KB
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Plik pdf 100.02 KB
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Plik pdf 67.16 KB
w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Plik pdf 64.56 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 65.41 KB
w sprawie: nabycia nieruchomości Plik pdf 64.75 KB
w sprawie: sprzedaży nieruchomości Plik pdf 64.80 KB
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 86.84 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach Plik pdf 68.67 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach Plik pdf 69.88 KB
w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim Plik pdf 101.25 KB
w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia petycji pt. "stop zagrożeniu zdrowia i życia" Plik pdf 88.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłJoanna Starzyk2020-05-29
Publikujący Joanna Starzyk 2020-06-15 12:52
Modyfikacja Joanna Starzyk 2020-06-15 14:31

Załączniki:

w sprawie: Przedstawienie porządku obrad Plik pdf 36.52 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Plik pdf 37.24 KB
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Plik pdf 37.24 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Ropczycach Plik pdf 36.52 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Ropczycach Plik pdf 35.74 KB
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Ropczycach Plik pdf 35.87 KB
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. Plik pdf 36.11 KB
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach Plik pdf 37.20 KB
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Plik pdf 37.97 KB
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 34.62 KB
w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019r. i 2020r. Plik pdf 38.01 KB
w sprawie zmiany uchwały własnej V-30-2019 z dnia 25 lutego 2019 r. Plik pdf 40.01 KB
w sprawie powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi Plik pdf 34.63 KB
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Plik pdf 34.18 KB
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020, Plik pdf 34.17 KB
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020, Plik pdf 34.28 KB
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Plik pdf 37.20 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Plik pdf 35.34 KB
Apel w sprawie: przyjęcia stanowiska dot. aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 37.38 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-11-29
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 13:56
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 14:27

Załączniki:

w sprawie przedstawienia porządku obrad Plik pdf 46.62 KB
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad określania wymiaru zajęć nauczycieli Plik pdf 47.36 KB
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX2232014 z dnia 28 lutego 2014r. Plik pdf 50.45 KB
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na lata 2019 - 2022 Plik pdf 49.99 KB
w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Plik pdf 48.92 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Bączkowskiego Andrzeja Plik pdf 48.83 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pani Haliny Poręby Plik pdf 49.03 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Józefa Rojka Plik pdf 49.01 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Jana Rydzika Plik pdf 47.82 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pani Bernadetę Frysztak Plik pdf 48.14 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Wiesława Rygla Plik pdf 47.81 KB
w sprawie powołania na członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Pana Bogusława Wójcika Plik pdf 47.85 KB
w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Plik pdf 47.27 KB
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Plik pdf 49.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-10-29
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-06 09:54
Modyfikacja Sabina Wlezień - swlezien 2020-01-03 12:03
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-09-14
Treści
data dodania: 2022-06-30
Newsletter
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2022r. 05:09:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.