Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 26 
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 

Załączniki:

CXVI/763/2021 Plik pdf 285.85 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:19
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:19
w sprawie uzgodnienia projektow decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Załączniki:

CXVI/762/2021 Plik pdf 102.85 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:17
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:18
w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Uchwała Nr CXVI/761/2021 Plik pdf 42.20 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:14
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 13:15
w sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały własnej  Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Załączniki:

CXVI/760/2021 Plik pdf 998.87 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:58
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:59
W sprawie przyjęcia regulaminu VII edycji "Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego 2020 roku".

Załączniki:

CXVI/759/2021 Plik pdf 494.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:51
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:52
w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuację umowy najmu. 

Załączniki:

CXVI/758/2021 Plik pdf 46.83 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:40
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:40
w sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia "Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021"

Załączniki:

CXVI/757/2021 Plik pdf 894.38 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:38
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:38
w sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2027 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY. 

Załączniki:

CXVI/756/2021 Plik pdf 2.26 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:34
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:35
w sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej. 

Załączniki:

CXVI/755/2021 Plik pdf 1.86 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:31
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:32
w sprawie skierownia do Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027.

Załączniki:

CXVI/754/2021 Plik pdf 5.43 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:25
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:27
w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, projektu pt. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

CXVI/753/2021 Plik pdf 81.44 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:21
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:21
w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Załączniki:

CXVI/752/2021 Plik pdf 83.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:15
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-22 12:16
w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto. 

Załączniki:

CXIV/751/2021 Plik pdf 425.43 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-01-05
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:50
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:50
w srawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr LXIX/471/2020 z dania 04 lutego 2020 roku w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2020 r. 

Załączniki:

CXIII/750/2020 Plik pdf 93.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:46
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:46
w sprawie: planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok. 

Załączniki:

CXIII/749/2020 Plik pdf 694.10 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:42
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:43
w sprawach: finansowych. 

Załączniki:

CXIII/748/2020 Plik pdf 2.07 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:40
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:40
w sprawach: finansowych.

Załączniki:

CXIII/747/2020 Plik pdf 1.57 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:37
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-02-16 10:39
w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

Załączniki:

CXIII/746/2020 Plik pdf 233.77 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:31
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:32
w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego do 30 000 euro. 

Załączniki:

CXIII/745/2020 Plik pdf 37.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:30
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:30
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 

Załączniki:

CXIII/744/2020 Plik pdf 36.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:28
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:29
w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 

Załączniki:

XCIII/743/2020 Plik pdf 97.11 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:27
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:27
w sprawie udzielenia zamówienia bez stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

Załączniki:

CXIII/742/2020 Plik pdf 39.79 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:17
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:24
w sprawie przekazania do stacji demontażu pojazdu usuniętego z drogi, przejętego na rzecz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ropczycach. 

Załączniki:

CXIII/741/2020 Plik pdf 52.01 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:09
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:09
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania do 30 000 euro. 

Załączniki:

CXIII/740/2020 Plik pdf 39.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:03
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 11:03
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania do 30 000 euro. 

Załączniki:

CXIII/739/2020 Plik pdf 40.81 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:55
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:55
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania do 30 000 euro. 

Załączniki:

CXIII/738/2020 Plik pdf 40.51 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:53
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:54
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania do 30 000 euro. 

Załączniki:

CXIII/737/2020 Plik pdf 40.24 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:52
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:53
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania procedury brokerskiej. 

Załączniki:

CXIII/736/2020 Plik pdf 35.39 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:50
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:51
w sprawie: skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały dot. poparcia inicjatywy budowy węzłów autostradowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

Załączniki:

CXII/735/2020 Plik pdf 156.76 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:48
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:49
w sprawach: finansowych. 

Załączniki:

CXII/734/2020 Plik pdf 65.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2020-12-21
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:45
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-01-20 10:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-09-14
Treści
data dodania: 2021-02-23
data dodania: 2021-02-22
data dodania: 2021-02-22
data dodania: 2021-02-22
data dodania: 2021-02-22
Newsletter
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 25 lutego 2021r. 05:42:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.