Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 45 
W sprawach finansowych.

Załączniki:

CCV/1340/2022 Plik pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 12:07
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 12:05
W sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z oragnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w 2023r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 12:05
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 12:03
W sprawie udzielenia zamówienia bez stosowania Regulaminu udzielania zamówiń publicznych, których wartość ni przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:48
W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień pubblicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto. 

Załączniki:

CCV/1337/2022 Plik pdf 360.57 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:45
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 11:43
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Załączniki:

CCV/1336/2022 Plik pdf 38.64 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:42
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 11:41
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczneia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegio wraz z nieodpłatna mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w 2023 roku.

Załączniki:

CCV/1335/2022 Plik pdf 931.80 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:40
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 11:38
W sprawie naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z zakresu powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacja oraz edukacją prawna w 2023r. składane w ramach otwartego konkursu ofert. 

Załączniki:

CCV/1334/2022 Plik pdf 233.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:35
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 11:34
W sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. 

Załączniki:

CCV/1333/2022 Plik pdf 38.97 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 11:00
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 11:24
W sprawach finansowych.

Załączniki:

CCV/1332/2022 Plik pdf 488.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-25
Publikujący Dagmara Barnak 2022-11-22 10:47
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-11-22 10:45
W sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2023r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Załączniki:

CCIV/1331/2022 Plik pdf 34.38 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 14:04
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 14:04
W sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

Załączniki:

CCIV/1330/2022 Plik pdf 41.04 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:52
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 10:37
W sprawie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

Załączniki:

CCIV/1329/2022 Plik pdf 40.22 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:50
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:49
W sprawie skierowania do Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego projektu uchwały dotyczącej powiarzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi.

Załączniki:

CCIV/1328/2022 Plik pdf 51.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:30
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:29
W sprawie skierowania do Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014r.

Załączniki:

CCIV/1327/2022 Plik pdf 45.16 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:09
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:26
W sprawach finansowych.

Załączniki:

CCIV/1326/2022 Plik pdf 31.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-18
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:06
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:05
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:

CCIII/1325/2022 Plik pdf 37.64 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:05
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:03
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:

CCIII/1324/2022 Plik pdf 55.46 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 09:02
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 09:00
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:

CCIII/1323/2022 Plik pdf 65.16 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:59
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:58
W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:

CCIII/1322/2022 Plik pdf 67.56 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:55
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:53
W sprawie: udzielenia upoważanienia do działania w imieniu Powiatu Ropczyko - Sędziszowskiego w zakresier realizacji zadań w ramach projektu "Nowoczesne szkolnictwo Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w zakresie osi priorytetowej IX Jakośc edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

CCIII/1321/2022 Plik pdf 65.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:54
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:52
W sprawie skierowania do Rady Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.

Załączniki:

CCIII/1320/2022 Plik pdf 31.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:36
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:38
W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyjegłych do pasa drogowego.

Załączniki:

CCIII/1319/2022 Plik pdf 94.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:34
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:32
W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Załączniki:

CCIII/1318/2022 Plik pdf 41.46 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-26 08:06
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-26 08:28
W sprawie skierowanuia do Rady Powiatu projektu zmiany uchwały nr XXXVII/231/2022 z dnia 9 marca 2022r. określającej zadania z zakresu rehabilirtacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza sie środkji z PFRON w 2022r. 

Załączniki:

CCIII/1317/2022 Plik pdf 44.94 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-14
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-18 10:58
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-18 10:56
W sprawie dodatku motyeacujnego dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ropczycach.

Załączniki:

CCII/1316/2022 Plik pdf 43.47 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-04
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 11:19
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 11:18
W sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

CCII/1315/2022 Plik pdf 52.02 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-04
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 11:17
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 11:16
W sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2021 w miejscowości Sedziszów Małopolski przy drodze krajowej Nr 94.

Załączniki:

CCII/1314/2022 Plik pdf 41.45 KB
CCII/1314/2022 Plik pdf 41.45 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-04
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 11:04
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 11:03
W sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Załączniki:

CCII/1313/2022 Plik pdf 90.90 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-10-04
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 09:50
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 09:53
W sprawie wskazxania Lidera Specjalistycznego Centrum Wspierajacego Edukacje Włącającą oraz udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego w zakresie realizacji zadań w ramach grantu na realizację przedsięwzięcia grantoweo "Pilotażowe wdrożeni9e mofelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW)".

Załączniki:

CCI/1312/2022 Plik pdf 74.49 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-09-28
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 09:37
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 09:41
W sprawie uchylenia uchwały własnej.

Załączniki:

CCI/1311/2022 Plik pdf 31.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłDagmara Barnak2022-09-28
Publikujący Dagmara Barnak 2022-10-11 09:09
Modyfikacja Dagmara Barnak 2022-10-11 09:09
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-09-14
Treści
data dodania: 2022-11-22
Newsletter
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 27 listopada 2022r. 02:41:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.