Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2022-01-14
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2022-01-17 12:42
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2022-01-18 07:55
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-12-14
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-12-14 11:38
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-12-30 14:53

Załączniki:

Rozstrzygnięcie Nadzorozcze o Uchwały Nr XXXII/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Plik pdf 124.90 KB
Uchwała Nr XXXII/210/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r. Plik pdf 1.03 MB
Uchwała Nr XXXII/209/2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji Plik pdf 42.82 KB
Uchwała Nr XXXII/208/2021 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok Plik pdf 788.17 KB
Uchwała Nr XXXII/207/2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2022 i 2022 rok Plik pdf 38.18 KB
Uchwała Nr XXXII/206/2021 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Plik pdf 81.45 KB
Uchwała Nr XXXII/205/2021 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem w zakresie przewozów pasażerskich ( ... ) Plik pdf 41.55 KB
Uchwała Nr XXXII/204/2021 w sprawie przekazania Związkowi Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w Rzeszowie zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem (...) Plik pdf 201.96 KB
Uchwała Nr XXXII/203/2021 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego (...) Plik pdf 60.09 KB
Uchwała Nr XXXII/202/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Plik pdf 91.94 KB
Uchwała Nr XXXII/201/2021 zmieniająca uchwałę Nr II-13-2014 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wypłaty diet dla radnych Plik pdf 58.47 KB
Uchwała Nr XXXII/200/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Plik pdf 36.84 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-11-30
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-11-30 10:23
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2022-01-04 11:29
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-07-23
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-07-26 10:49
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-07-26 10:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-05-24
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-06-07 09:05
Modyfikacja Ewelina Dziedzic-Placek 2021-06-07 09:06
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2021-04-22
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2021-05-13 11:29

Załączniki:

Uchwała Nr XXIII/172/2020 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok Plik pdf 196.57 KB
Uchwała Nr XXIII/171/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Plik pdf 68.12 KB
Uchwała Nr XXIII/170/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2021 rok Plik pdf 150.48 KB
Uchwała Nr XXIII/169/2021 w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XXIII/179/2013 z dnia 23 maja 2013 r. Plik pdf 762.14 KB
Uchwała Nr XXIII/168/2021 w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Plik pdf 41.50 KB
– Uchwała Nr XXIII/167/2021 w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plik pdf 46.05 KB
– Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie: przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko – sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021” Plik pdf 850.72 KB
– Uchwała Nr XXIII/165/2021 w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2027 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY Plik pdf 2.06 MB
– Uchwała Nr XXIII/164/2021 w sprawie: przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej Plik pdf 1.89 MB
– Uchwała Nr XXIII/163/2021 w sprawie: przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2021 – 2027 Plik pdf 5.53 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2021-01-28
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2021-02-04 15:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłSabina Wlezień2020-05-29
Publikujący Sabina Wlezień - swlezien 2020-06-05 15:06

Załączniki:

Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Plik pdf 1.09 MB
Apel w sprawie: przyjęcia stanowiska dot. aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Podkarpackiego Plik pdf 59.33 KB
Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Plik pdf 54.03 KB
Uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie: zobowiązania finansowego na rok 2020 Plik pdf 42.90 KB
Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2020 Plik pdf 40.06 KB
Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Plik pdf 82.63 KB
Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie: powierzenia Gminie Ostrów zadania zarządzania drogami powiatowymi Plik pdf 159.25 KB
Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie: zmiany uchwały własnej V/30/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019 r. Plik pdf 153.13 KB
Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do prowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2019 r. i 2020 r. Plik pdf 41.51 KB
Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Plik pdf 445.06 KB
Uchwała Nr XIII/90/2019 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Plik pdf 688.19 KB
Uchwała Nr XIII/89/2019 w sprawie: zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach Plik pdf 38.00 KB
Uchwała Nr XIII/88/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Sędziszowie Młp. Plik pdf 42.67 KB
Uchwała Nr XIII/87/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Ropczycach Plik pdf 43.75 KB
Uchwała Nr XIII/86/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Ropczycach Plik pdf 43.98 KB
Uchwała Nr XIII/85/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Ropczycach Plik pdf 42.87 KB
Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. Plik pdf 44.94 KB
Uchwała Nr XIII/83/2019 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Plik pdf 42.51 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłEwelin Dziedzic-Placek2019-11-29
Publikujący Ewelina Dziedzic-Placek 2019-12-04 10:31
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-10-23
data dodania: 2018-09-14
Treści
data dodania: 2022-06-30
Newsletter
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2022r. 05:30:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.