Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji rewizyjnej Radu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2022-05-24
Publikujący Admin Administrator 2022-05-24 08:08
Modyfikacja Admin Administrator 2022-05-24 08:10
w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 rok.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2022-04-20
Publikujący Admin Administrator 2022-04-28 13:32
Modyfikacja Admin Administrator 2022-04-28 13:33
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłK.Cesarz2022-01-26
Publikujący Admin Administrator 2022-01-26 11:22
Modyfikacja Admin Administrator 2022-01-26 11:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
WytworzyłK.Cesarz2022-01-26
Publikujący Admin Administrator 2022-01-26 11:23
Modyfikacja Admin Administrator 2022-01-26 11:24
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2022 - 2042
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-12-16
Publikujący Admin Administrator 2021-12-16 14:08
Modyfikacja Admin Administrator 2021-12-16 14:08
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-12-16
Publikujący Admin Administrator 2021-12-16 14:15
Modyfikacja Admin Administrator 2021-12-16 14:15
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-12-16
Publikujący Admin Administrator 2021-12-16 14:12
Modyfikacja Admin Administrator 2021-12-16 14:12
w sprawie: informacji Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.

Załączniki:

Uchwała Nr 2/14/2021 Plik pdf 308.44 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-09-30
Publikujący Admin Administrator 2021-09-30 10:05
Modyfikacja Admin Administrator 2021-09-30 10:07
w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2042
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-09-02
Publikujący Admin Administrator 2021-09-02 09:19
Modyfikacja Admin Administrator 2021-09-02 09:22
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-09-02
Publikujący Admin Administrator 2021-09-02 09:22
Modyfikacja Admin Administrator 2021-09-02 09:24
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2020 rok

Załączniki:

Uchwała Nr 2/13/2021 Plik pdf 442.10 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-05-31
Publikujący Admin Administrator 2021-05-31 15:42
Modyfikacja Admin Administrator 2021-05-31 15:43
w sprawie: wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2021-05-10
Publikujący Admin Administrator 2021-05-10 09:38
Modyfikacja Admin Administrator 2021-05-10 09:40
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2042
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-12-04
Publikujący Admin Administrator 2020-12-21 09:40
Modyfikacja Admin Administrator 2020-12-21 09:44
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-12-04
Publikujący Admin Administrator 2020-12-21 09:37
Modyfikacja Admin Administrator 2020-12-21 09:43
w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego określonej w wieloletniej prognozie finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2020 - 2042
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-09-07
Publikujący Admin Administrator 2020-09-07 10:13
Modyfikacja Admin Administrator 2020-09-07 10:13
projekt uchwały budżetowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-09-07
Publikujący Admin Administrator 2020-09-07 10:05
Modyfikacja Admin Administrator 2020-09-07 10:09
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2020 - 2042
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-09-07
Publikujący Admin Administrator 2020-09-07 10:09
Modyfikacja Admin Administrator 2020-09-07 10:10
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-05-29
Publikujący Admin Administrator 2020-05-29 13:11
Modyfikacja Admin Administrator 2020-05-29 13:13

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:

Uchwała nr 3/17/2020 Plik pdf 676.86 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2020-05-08
Publikujący Admin Administrator 2020-05-08 10:01
Modyfikacja Admin Administrator 2020-05-08 10:03
 w sprawie wykonania budżetu Powiatu za I płółrocze 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-10-07
Publikujący Admin Administrator 2019-10-07 12:54
Modyfikacja Admin Administrator 2019-10-07 12:52
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-05-16
Publikujący Admin Administrator 2019-05-16 10:32
Modyfikacja Admin Administrator 2019-05-16 10:32
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-05-16
Publikujący Admin Administrator 2019-05-16 10:33
Modyfikacja Admin Administrator 2019-05-16 10:34
opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-05-07
Publikujący Admin Administrator 2019-05-07 13:53
Modyfikacja Admin Administrator 2019-05-07 13:53
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-02-07
Publikujący Admin Administrator 2019-02-07 15:00
Modyfikacja Admin Administrator 2019-02-07 15:01
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2019-02-07
Publikujący Admin Administrator 2019-02-07 14:54
Modyfikacja Admin Administrator 2019-02-07 14:55
w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu na 2019r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2018-12-18
Publikujący Admin Administrator 2018-12-18 12:40
Modyfikacja Admin Administrator 2018-12-18 12:41
opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019r
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2018-12-18
Publikujący Admin Administrator 2018-12-18 12:47
Modyfikacja Admin Administrator 2018-12-18 12:47
Uchwała nr 3.22.2018 projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2018-12-18
Publikujący Admin Administrator 2018-12-18 12:44
Modyfikacja Admin Administrator 2018-12-18 12:45
informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2018-10-26
Publikujący Admin Administrator 2018-10-26 08:51
Modyfikacja Admin Administrator 2018-10-26 08:52
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez powiat ropczycko-Sędziszowski kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6 740 000,00 zł zaciąganego na finansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu powiatu na 2018r. zadań: pn: "Przebudowa mostów jako kontynuacja programu - Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych". "Budowa łącznika z autostradą A4", "Budowa i przebudowa kompleksu boisk infrastruktury sportowej Powiatu" oraz "Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego przez SOSW"
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył Starostwo Powiatowe w Ropczycach2018-05-22
Publikujący Admin Administrator 2018-05-22 11:16
Modyfikacja Admin Administrator 2018-05-22 11:17
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2022r. 04:47:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.