S T A R O S T W O    P O W I A T O W E

W   R O P C Z Y C A C H 


ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
+48 17 tel. 22-18-306,  fax 22-28-571

sekretariat@spropczyce.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP: ffb6tx185f/SkrytkaESP


HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM
 
ROPCZYCE
Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. M. Konopnickiej 5, pokój nr 303
 

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00     oraz  od godz. 12.30 – 16.30
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00              oraz  od godz. 12.30 – 16.30
Środa: od godz. 8.00 do 12.00
Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00
Piątek: od godz. 8.00 do 12.00
 

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Dom Strażaka w Sędziszowie Młp.
ul. 3-go Maja 25
 

Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek: od godz. 9.00 do 13.00
Środa: od godz. 9.00 do 13.00
Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00
Piątek: od godz. 9.00 do 13.00

 
IWIERZYCE
Urząd Gminy w Iwierzycach, Nr 80
 

Piątek: od godz. 9.00 do 13.00

 
OSTRÓW
Urząd Gminy w Ostrowie, Nr 225
 

Środa: od godz. 9.00 do 13.00

 
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
budynek Gminny Kulturalno-Oświatowy, Nr 244
 

Czwartek: od godz. 9.00 do 13.00