Aktualności Powiat Ropczycko-Sędziszowski http://bip.spropczyce.pl LISTA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ ROPCZYCKO-ŚĘDZISZOWSKIEGO Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Ogłoszenie Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w obrębie Blizna Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w obrębie Blizna Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Ogłoszenie Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ...