Aktualności Powiat Ropczycko-Sędziszowski http://bip.spropczyce.pl LISTA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ ROPCZYCKO-ŚĘDZISZOWSKIEGO Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Ogłoszenie Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w obrębie Blizna Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic w obrębie Blizna Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2018 rok. Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu......