Aktualności Powiat Ropczycko-Sędziszowski http://bip.spropczyce.pl pl-PL LISTA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ ROPCZYCKO-ŚĘDZISZOWSKIEGO Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Wed, 22 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228. ... PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK Tue, 27 Oct 2020 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 Uprzejmie informujemy, o przygotowaniu wstępnego projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Zgodnie z art...... XIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31   odbędzie się w dniu 17 lipca 2020r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228. ... XVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 XVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228). ...