Aktualności Powiat Ropczycko-Sędziszowski http://bip.spropczyce.pl pl-PL Wpis na Listę Rzeczoznawców Majątkowych pełniących funkcję biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego - z dnia 18.01.2023 roku - dot. Leokadii Tworek(uprawnienia zawodowe nr 5117) Thu, 19 Jan 2023 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... LISTA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ ROPCZYCKO-ŚĘDZISZOWSKIEGO Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Wed, 22 Jan 2020 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228. ... Ogłoszenie Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0200 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-48 ... PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK Tue, 27 Oct 2020 00:00:00 +0100 http://bip.spropczyce.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-31 Uprzejmie informujemy, o przygotowaniu wstępnego projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Zgodnie z art......