XXXV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym  ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr CLXIV/1098/2022    Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 14 stycznia 2022r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu
pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (VIII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
5. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
Józef  Rojek
      Przewodniczący Rady Powiatu
         Ropczycko - Sędziszowskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył K.Cesarz 2022-01-12
Publikujący 2022-01-12 14:37:13
Data wygaśnięcia: 2023-01-12