Powiat Ropczycko-Sędziszowski
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKONICA-IpA21041214070.pdf 62054 bajtów 0
2. Obwieszczenie SKONICA-IpA21041214070.pdf 62054 bajtów 0
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Chodak Aneta 2021-04-12
Publikujący:Chodak Aneta 2021-04-12 14:11:21
Data wygaśnięcia: Chodak Aneta 2021-04-27Wytworzył:
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:A.Słota 2021-04-09
Publikujący:Słota Alina 2021-04-09 13:07:58
Data wygaśnięcia: Słota Alina 2021-04-23
ZarządzenieWytworzył:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2021-03-26
Publikujący:Antoszewska Aldona 2021-03-29 14:27:11
Data wygaśnięcia: Antoszewska Aldona 2022-03-29
2021-03-23
XXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
30 marca (wtorek) o godz. 13.00 w formie hybrydowej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228) oraz zdalnie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2021-03-23
Publikujący: 2021-03-23 18:58:39
Modyfikacja: 2021-03-23
Data wygaśnięcia: 2022-03-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKONICA-IpA21012611590.pdf 306407 bajtów 5
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Chodak Aneta 2020-12-29
Publikujący:Chodak Aneta 2021-01-26 10:51:24
Data wygaśnięcia: Chodak Aneta 2022-02-10
2021-01-21
XXIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
28 stycznia 2021 (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2021-01-21
Publikujący: 2021-01-21 14:31:44
Data wygaśnięcia: 2022-07-03
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKONICA-IpA21010512310.pdf 243112 bajtów 6
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Chodak Aneta 2021-01-05
Publikujący:Chodak Aneta 2021-01-05 12:12:03
Data wygaśnięcia: Chodak Aneta 2022-01-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja SKONICA-IpA20122113010.pdf 39550 bajtów 7
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Chodak Aneta 2020-12-21
Publikujący:Chodak Aneta 2020-12-21 12:10:53
Data wygaśnięcia: Chodak Aneta 2022-01-26
2020-12-14
XXII Sesja Rady Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
21 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-12-14
Publikujący: 2020-12-14 14:58:08
Modyfikacja: 2020-12-14
Data wygaśnięcia: 2021-12-14
2020-11-20
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)zwołuję XXISesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 27 listopada 2020 roku(tj. piątek)o godz. 13.00w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach (Nr 228).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-11-20
Publikujący: 2020-11-20 19:56:30
Data wygaśnięcia: 2021-11-20
Uprzejmie informujemy, o przygotowaniu wstępnego projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Zgodnie z art. 5a ust. 1 przytoczonej ustawy i na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/278/2010 Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z dnia 5 listopada 2010r. „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego”, przedstawiamy w/w projekt programu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od dnia 27 października  do dnia 3 listopada br. konsultacje przeprowadzi Wydział Administracji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, pokój 202.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz zgłaszania uwag i opinii do programu współpracy (...) na 2021 rok Formularz zgłaszania uwag i opinii do programu współpracy (...) na 2021 rok.doc 29696 bajtów 6
2. Kalendarz czynności konsultacyjnych w sprawie projektu programu współpracy Powiatu z org. pozarządowymi Kalendarz czynności konsultacyjnych w sprawie projektu programu współpracy Powiatu z org. pozarządowymi.doc 17408 bajtów 3
3. Projekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi Projekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi druk OK.doc 159232 bajtów 2
4. Roczny program współpracy Powiatu z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok Roczny program współpracy Powiatu z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok.pdf 738309 bajtów 0
5. Uchwała Uchwała.pdf 48697 bajtów 3
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-10-27
Publikujący: 2020-10-27 14:57:54
Data wygaśnięcia: 2025-10-24
2020-10-26

    Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego informuje, że planowana na dzień 27 października 2020 roku XXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2021r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
b) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
5. Informacja o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
6. Wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji
z przyczyn organizacyjno – technicznych wywołanych pandemią COVID – 19 ZOSTAJE ODWOŁANA.

                                                                                                                             Józef Rojek
                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego


Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Wlezień Sabina 2020-10-26
Publikujący:Wlezień Sabina 2020-10-26 09:34:26
Data wygaśnięcia: Wlezień Sabina 2021-10-26
Zarządzenie  Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ZARZĄDZENIE scan0909.pdf 333205 bajtów 19
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: Aldona Antoszewska 2020-10-23
Publikujący:Antoszewska Aldona 2020-10-23 12:32:00
Data wygaśnięcia: Antoszewska Aldona 2021-10-23
            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień  27 października 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym.
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2020-10-20
Publikujący:Administrator Admin 2020-10-20 14:48:36
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-10-20
2020-10-16
Komunikat Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBSŁUGA INTERESANTÓW CZĘŚCIOWO OGRANICZONA! scan.pdf 112367 bajtów 6
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2020-10-16
Publikujący:Administrator Admin 2020-10-16 15:08:12
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-10-16
2020-09-10
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w sprawie budowy kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z rowem otwartym ziemnym do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu wschodniej części miejscowości Kamionka
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 118102 bajtów 5
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2020-09-10
Publikujący:Administrator Admin 2020-09-10 12:23:52
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-10-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja SKONICA-IpA20080409280.pdf 76151 bajtów 7
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Chodak Aneta 2020-07-31
Publikujący:Chodak Aneta 2020-08-04 09:42:26
Data wygaśnięcia: Chodak Aneta 2021-08-19
OBWIESZCZENIE


Wytworzył:
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Mich Anna 2020-08-04
Publikujący:Mich Anna 2020-08-04 08:45:03
Data wygaśnięcia: Mich Anna 2021-08-04

 

odbędzie się w dniu 17 lipca 2020r. (tj. piątek) o godz. 14.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,

ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2020-07-15
Publikujący:Administrator Admin 2020-07-15 11:49:28
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2025-06-13
wydanie pozwolenia na budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego dla Safran TSP Sp. z o.o. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść informacji obwieszczenie 01.06.20.pdf 127353 bajtów 5
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Żegleń Elżbieta 2020-06-01
Publikujący:Żegleń Elżbieta 2020-06-01 14:20:34
Modyfikacja:Elżbieta Żegleń 2020-06-01
Data wygaśnięcia: Żegleń Elżbieta 2021-07-01
w sprawie sprawozdania Radzie Powiatu sprawozdania z zakresu współdziałania Powiatu z organizacjami pozarządowymi  za 2019r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała Uchwała z dnia 19 maja 2020.pdf 38621 bajtów 2
2. Załącznik Załącznik.pdf 393038 bajtów 2
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2020-05-29
Publikujący:Administrator Admin 2020-05-29 13:57:13
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2024-07-31

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2019 roku.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Raport o stanie Powiatu za 2019 rok Raport o stanie Powiatu za 2019.pdf 11594281 bajtów 10
2. Zgłoszenie ZGŁOSZENIE.pdf 64950 bajtów 2
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-05-22
Publikujący: 2020-05-22 17:08:54
Data wygaśnięcia: 2021-05-22
XVIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piętek) o godz. 11.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-05-22
Publikujący: 2020-05-22 15:16:21
Modyfikacja: 2020-05-22
Data wygaśnięcia: 2021-05-22
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszczenie .pdf 79984 bajtów 10
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Juda Justyna 2020-05-06
Publikujący:Juda Justyna 2020-05-06 14:17:28
Data wygaśnięcia: Juda Justyna 2021-05-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja informacja .pdf 74428 bajtów 5
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Juda Justyna 2020-05-06
Publikujący:Juda Justyna 2020-05-06 14:15:54
Data wygaśnięcia: Juda Justyna 2021-05-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obweiszczenie obwieszczenie (2).pdf 55473 bajtów 7
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Juda Justyna 2020-05-06
Publikujący:Juda Justyna 2020-05-06 13:45:26
Data wygaśnięcia: Juda Justyna 2021-05-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja informacja .pdf 52083 bajtów 1Wytworzył:
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Juda Justyna 2020-05-06
Publikujący:Juda Justyna 2020-05-06 13:36:54
Modyfikacja:Justyna Juda 2020-05-06
Data wygaśnięcia: Juda Justyna 2021-05-24

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) XVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. (tj. środa) o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-04-24
Publikujący: 2020-04-24 17:06:45
Modyfikacja: 2020-04-24
Data wygaśnięcia: 2021-04-24
XVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-02-20
Publikujący: 2020-02-20 20:04:46
Data wygaśnięcia: 2025-02-28
XV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Ropczycach
Wytworzył: K.Cesarz 2020-01-22
Publikujący: 2020-01-22 15:41:41
Data wygaśnięcia: 2026-05-23
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia  Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 12.00
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu ropczycko-sędziszowskiego Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Raport o stanie powiatu Raport o stanie powiatu .pdf 3439748 bajtów 15
2. ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM.odt 13705 bajtów 4
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-05-23
Publikujący:Administrator Admin 2019-05-23 09:49:55
Modyfikacja:Admin Administrator 2019-05-23
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2022-10-02
2019-02-12
Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja o wynikach naboru na partnera do projektu informacja o wynikach naboru na partnera do projektu.docx 14145 bajtów 4
2. KLAUZULA INFORMACYJNA nabór partnera KLAUZULA INFORMACYJNA nabór partnera.docx 17085 bajtów 4
3. Ogłoszenie naboru partnera Ogłoszenie naboru partnera.docx 27690 bajtów 11
4. Regulamin naboru partnera do projektu Regulamin naboru partnera do projektu.docx 24592 bajtów 3
5. Załącznik nr 1 nabór partnera_ formularz oferty Załącznik nr 1 nabór partnera_ formularz oferty.docx 22047 bajtów 1
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2019-02-12
Publikujący:Administrator Admin 2019-02-12 15:10:59
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2023-12-03

odbędzie się w dniu 27 czerwca (środa) 2018 r. o godz. 09.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach,

ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228.

Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-06-20
Publikujący:Administrator Admin 2018-06-20 13:41:12
Modyfikacja:Admin Administrator 2018-06-20
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2022-02-12
Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru na partnera projektu informacja_o_wynikach_naboru_na_partnera_projektu_2.doc 22528 bajtów 3
2. ogloszenie_naboru_partnera ogloszenie_naboru_partnera.docx 30012 bajtów 15
3. Regulamin_naboru_partnera Regulamin_naboru_partnera.docx 24413 bajtów 1
4. Zalacznik_nr_1_nabor_partnera_formularz_ofertowy Zalacznik_nr_1_nabor_partnera_formularz_ofertowy.docx 25469 bajtów 2
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-03-28
Publikujący:Administrator Admin 2018-03-28 13:39:53
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-05-31
2018-02-16
Informacja, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja scan.pdf 79792 bajtów 21
Podmiot publikującyPowiat Ropczycko-Sędziszowski
Wytworzył:Starostwo Powiatowe w Ropczycach 2018-02-16
Publikujący:Administrator Admin 2018-02-16 09:33:17
Data wygaśnięcia: Administrator Admin 2021-04-30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Powiat Ropczycko-Sędziszowskiul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce tel. 17 22-18-306 email: ropczyce@pro.onet.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2021r. 22:04:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.